תוכנית חכ"ם: לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים באונ' בר אילן

 

תוכנית חכ"ם היא תוכנית לימודים לתואר ראשון, בשיתוף התוכנית לחשבונאות של רו"ח יאיר שהרבני במחלקה לכלכלה, רב-תחומי במדעי החברה הכוללת: לימודי חשבונאות, לימודי כלכלה ומנהל עסקים בבר אילן.  מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה וליצור את ההקשר בין הצד התיאורטי של הלימודים לבין הצד הפרקטי שלהם. במקביל ללימודי התואר, הסטודנטים יוכלו ללמוד במחלקה לכלכלה לימודי חשבונאות לצורך השלמה בכדי לגשת למבחני ההסמכה של מועצת רואי חשבון בישראל. תוכנית זו מיועדת לאנשים השואפים להיות הכלכלנים, המנהלים, ורואי החשבון המובילים של העתיד.

תאריך פתיחת תוכנית | משך הלימודים | ימי לימוד | שכר לימוד | תנאי קבלה | תעודת הבוגר | קורסי התוכנית | חובת אנגלית | הבעה עברית | פטורים על סמך לימודים קודמים

לעלון מידע תוכנית חכ"ם לחץ כאן

לימודי חשבונאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך פתיחת תוכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים:

יום ראשון, כ"ה תשרי תשפ"ה,  27.10.2024

 

משך הלימודים בתוכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים (חכ"ם):

שנה א:   סמס' א + סמס' ב'

שנה ב:   סמס' א + סמס' ב'

שנה ג:    סמס' א'+ סמס' ב'

שנה ד:   סמס' א' - לימודי השלמה לקראת תעודה בחשבונאות

לטופס רישום מקוון

 

ימי הלימוד בתוכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים:

שני ימי לימוד מלאים בין השעות 22:00-8:00 (ייתכנו שינויים בלוח הזמנים)

ויום שישי בין השעות 14:00-08:00 (מקוון - ZOOM)

*חלק מרמות הקורסים באנגלית יתקיימו ביום לימודים נוסף.

 

שכר הלימוד בתוכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים (חכ"ם):

להערכת עלויות לתואר ראשון ב.א רב-תחומי במדעי החברה תוכנית חכ"ם לחץ כאן.

 

תנאי קבלה וסדרי רישום לתוכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים:

לתנאי הקבלה וסדרי רישום לתואר ראשון ב.א רב-תחומי במדעי החברה לחץ כאן.

 

התואר:

בתעודת הבוגר ייכתב "רב-תחומי במדעי החברה".

 

תוכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים (חכ"ם) היא אחודה (ללא בחירה):

אנו מציינים את היקף שעות הלימוד ביחידות של שעות שנתיות (ש"ש להלן). כאשר כל ש"ש מציינת שעתיים שבועיות במשך סמסטר שלם (15-13 שבועות).

התוכנית מחולקת ל 40.5 ש"ש תחת אחריות המדור לתוכניות מובנות ו 23.5 ש"ש תחת אחריות המחלקה לכלכלה (הקורסים המודגשים בטבלה הבאה)

שנה א': קורסי תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה (28.5 ש"ש)

סמסטר ראשון ש"ש סמסטר שני ש"ש
יסודות החשבונאות א'  3 יסודות החשבונאות ב'  3
סטטיסטיקה תיאורית באמצעות אקסל (ה+ת) 2 סטטיסטיקה היסקית באמצעות אקסל (ה+ת) 2
אקסל לחשבונאים 2 דיני מיסים א' 2
יהדות 2 יהדות 2
מבוא לכלכלה מיקרו (ה+ת) 1.5 מבוא לכלכלה מאקרו (ה+ת) 1.5
מתמטיקה לחשבונאים א' (ה+ת) 1.5 מתמטיקה לחשבונאים ב' 1.5
מבוא לתורת המשפט 1 יסודות המימון 1.5
    יסודות השיווק (ב) 1
    דיני חוזים לחשבונאים 1
 

שנה ב': קורסי תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה (21 ש"ש) + לימודי השלמה בחשבונאות (8 ש"ש) 

סמסטר ראשון ש"ש סמסטר שני ש"ש
מבוא לאקונומטריקה יישומית 2 סוגיות מיוחדות במיסים  2
יסודות הביקורת 2 יהדות 2
יהדות  2 דיני חברות 1.5
שוק ההון וניירות הערך א'(ב) 1.5 שוק ההון וניירות הערך ב'(ב) 1.5
אסטרטגיה עסקית (ב) 1.5 כלכלת ישראל לחשבונאים 1.5
    תמחיר כלים ושיטות 1.5
    שיווק בינלאומי(ב) 1
    יסודות הניהול (ב) 1
לימודי השלמה בחשבונאות (4 ש"ש) לימודי השלמה בחשבונאות (4 ש"ש)
חשבונאות ביניים א' 4 חשבונאות ביניים ב' 4

 

שנה ג': קורסי תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה (14.5 ש"ש) + לימודי השלמה בחשבונאות (16 ש"ש) 

סמסטר ראשון ש"ש סמסטר שני ש"ש
סמינריון  2 סמינריון  2
יהדות 2 ביקורת חשבונות 2
תמחיר ככלי  ניהולי 1.5 חשבונאות ניהולית מתקדמת 1
ניהול משברים לחברות ואירגונים (ב) 1 דיני עבודה ומסחר 1
טכנולוגיות מידע 1    
פיתוח יזמות (ב) 1    
לימודי השלמה בחשבונאות (8 ש"ש) לימודי השלמה בחשבונאות (8 ש"ש)
חשבונאות מתקדמת א' 4 חשבונאות מתקדמת ב' 4
מיסים מתקדמים 2 תכנון מיסים 2
דיני מיסים ב' 2 מיסוי בינלאומי 1
    ניתוח דוחות כספיים 1

 

שנה ד': לימודי השלמה בחשבונאות (11 ש"ש) 

סמסטר ראשון ש"ש
תיאוריה חשבונאית 4
בעיות נבחרות בחשבונאות א' 2
בעיות בביקורת חשבונות א' 2
בעיות בביקורת חשבונות ב' 2
ביקורת מערכות מידע 1

סה"כ לתואר: 64 ש"ש

סה"כ לימודי השלמה בחשבונאות 35 ש"ש

* ייתכנו שינויים בסדרי הקורסים, בהתאם לצורך.

* ב- קורסי בחירה- במקרה של פטור ממדור סטטוס של קורס בחירה ניתן להמיר את הקורס.

חובות נוספות במהלך לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים בבר אילן במסגרת תוכנית חכ"ם:

אנגלית

במהלך לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים חלה חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה. סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר.

חשוב! בכדי להתקבל ללימודים נדרש ציון 85 ומעלה (רמת בסיסי) בבחינת אמי"ר / פרק האנגלית בפסיכומטרי.

לתקנון פטורים ללימודי אנגלית לתואר ראשון לחץ כאן.

השלמת הדרישות האקדמיות באנגלית לחץ כאן.

 

הבעה עברית

כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית במהלך לימודיו לתקנון לחץ כאן

הבחינות/הקורסים בהבעה עברית מתקיימים בקמפוס מספר פעמים בשנה. לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם היחידה להבעה אקדמית 

 

הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים:

אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים ממוסד אחר על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה וע"פ הנחיות המל"ג כפי שנקבעות מעת לעת.

מדור סטטוס מוסמך לאשר פטור ולהכיר בלימודים קודמים, על פי הקריטריונים והנהלים שייקבעו על ידי ועדת הסטטוס מעת לעת.

להגשת טופס פניה למדור סטטוס לחץ כאן.

 

למידע נוסף בנושא לימודי חשבונאות בבר אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384747.

 

מידע נוסף על אודות לימודי חשבונאות בתוכנית חכ"ם בבר אילן:

 • לימודי חשבונאות (כולל מתן אפשרות לקבלת רישיון רואה חשבון, ראה/י להלן)
 • לימודי כלכלה, לרבות ניהול פיננסי ושוק ההון
 • לימודי מנהל עסקים, תוך דגש על ניהול פרקטי בעולם העסקים המודרני.
 • לימודי ההשלמה בחשבונאות מקנים לסטודנטים תעודה בלימודי תעודה בחשבונאות והזדמנות לגשת להתמחות במשרדי רואי חשבון המובילים בארץ.

בעולם העסקים הגלובלי מנהלים נדרשים לידע נרחב בתחומים רבים על מנת לקבל החלטות.

תוכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים באונ' בר אילן נבנתה על מנת לספק לסטודנטים הכשרה רב תחומית, וזאת במטרה להתמודד עם האתגרים העומדים בפני מנהלים בעולם העסקים המודרני.

בוגרי תוכנית חכ"ם יקבלו כלים יישומים נרחבים שיסייעו להם בקבלת החלטות ניהוליות כגון:

 • ניהול פיננסי והשקעות בשוק ההון.
 • ניתוח והבנה מעמיקה של דוחות כספיים, לרבות לימוד התקינה החשבונאית הבינלאומית.
 • יישום תיאוריות כלכליות
 • תמחיר ובניית תקציבים
 • מיסוי חברות לרבות מיסוי בינלאומי
 • ניהול משא ומתן ופיתוח יזמות
 • בניית אסטרטגיה עסקית
 •  קורסים משפטיים
 • ועוד

קבלת החלטות בעולם העסקים צריכה להתבסס על ניתוח מעמיק של כל הגורמים הרלוונטיים כגון קבלת החלטות על השקעות בנכסים יצרניים תוך התחשבות בצד הפיננסי, קבלת החלטות עסקיות אסטרטגיות המביאות בחשבון את המצב הכלכלי במשק ומתאימות לדרישות חוקיות ו/או רגולציה רלוונטית וכד'.

מגוון הנושאים הרחב שנלמד במסגרת תכנית לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים באונ' בר אילן יביא לכך ששיטת הלימוד לא תתמקד בניתוח חד ממדי של בעיות ניהוליות, אלא תחשוף את הסטודנטים לתהליכי קבלת החלטות מורכבים המביאים בחשבון את כל האספקטים הרלוונטיים, תוך ניתוחי רגישות נדרשים. 

השילוב בין לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים עשוי לייצור לבוגרי התוכנית יתרון גדול על פני בוגרים של תוכניות אחרות, שכן הדבר יפתח בפניהם את האפשרות להשתלב במגוון רחב של התמחויות בתחום הניהול, לרבות התמחות בשוק ההון.

 

בוגרי לימודי חשבונאות, מנהל עסקים וכלכלה הם נכס יקר עבור מעסיקים

שילוב בין לימודי חשבונאות לבין מנהל עסקים וכלכלה מעניק לבוגרי התוכנית יתרונות רבים. כך למשל, ככל שעולם העסקים הופך להיות מורכב יותר, כך עולה הצורך באנשי מקצוע בעלי סט מיומנויות מגוון ונרחב יותר. בנוף העסקי התחרותי של ימינו, נראה כי זה כבר לא מספיק להיות מומחה בתחום אחד בלבד. במקום זאת, מעסיקים מחפשים עובדים ומנהלים שיכולים להביא אל השולחן הבנה עמוקה וראייה מערכתית כוללת. כאלו שיודעים לקרוא דוחות כספיים, מכירים את חוקי המיסוי ועקרונות הביקורת, יודעים לנתח מגמות כלכליות, מכירים את האופן שבו שווקים פועלים, יודעים כיצד מקצים משאבים ומסוגלים לקבל החלטות עסקיות אסטרטגיות.

כמו כן, שילוב בין לימודי חשבונאות לבין מנהל עסקים וכלכלה פותח עבור בוגרי תוכנית חכ"ם מגוון עצום של מסלולי קריירה. הידע הרב-תחומי והמולטי-דיסציפלינרי הוא נכס יקר ערך שמעסיקים מחפשים בעובדים ובמנהלים. השילוב הייחודי הזה יוצר יתרון מובהק לבוגרים ומאפשר להם להשתלב בתפקידים קריטיים וחשובים ובחוד החנית של החברות במשק.

לימודי חשבונאות, מנהל עסקים וכלכלה מעניקים ראייה הוליסטית המניעה הצלחה עסקית

לימודי חשבונאות, מנהל עסקים וכלכלה בתוכנית חכ"ם, במדור לתוכניות מובנות באוניברסיטת בר-אילן מטפחים חשיבה אנליטית, משכללים את החוש העסקי, משפרים את האוריינות הפיננסית ומעניקים לבוגרים ראייה הוליסטית. ראייה זו מולידה תובנות חשובות ומאפשרת להביא פתרונות חדשניים ויצירתיים, המובילים לביצועים חיוביים בארגונים, חברות, עסקים ותאגידים.

לבסוף, לימודי חשבונאות, מנהל עסקים וכלכלה בתוכנית חכ"ם הם דינמיים. תחומים אלו אינם קופאים של שמריהם. אלו הם תחומים המתפתחים כל העת, הם מסקרנים, מעניינים ותמיד יש משהו חדש ללמוד בתחומים אלו. לימודי חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים מספקים גירויים אינטלקטואליים מתמידים, הם מאתגרים, מגרם את הדימיון ומניחים את התשתית לקידום ולהשתכרות בדרגות שכר גבוהות.

למידע נוסף בנושא לימודי חשבונאות בבר אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384747.