תוכנית 'חץ' : תואר רב-תחומי מדעי החברה - מידע כללי

המדור לתוכניות מובנות באוניברסיטת בר אילן מקיים מספר תוכניות לימודי ערב לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה המתאימות לאנשים עובדים, כגון : תוכנית חץ, תוכנית יהלום, תוכנית ינשופים ועוד.

תוכנית 'חץ' הינה תוכנית לימודים לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה המתאימה לאנשים עובדים. תוכנית הלימודים מתמקדת בתחומי ניהול, מדעי המדינה וסוציולוגיה. מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה, ובמקביל, ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה. משך הלימודים הוא שנתיים קלנדריות, כאשר מועד תחילת הלימודים בתוכנית 'חץ' הוא בסמסטר אביב של שנת הלימודים וסיום הלימודים הינו בסוף סמסטר א' של שנה"ל השלישית.

בראש התוכנית עומד ראש אקדמי אשר אמון על תוכנית הלימודים ועל כל ההיבטים האקדמיים. כמן כן, צוות מנהלי מלווה באופן אישי את הסטודנטים מתהליך הרישום ועד לסיום התואר.

 

התואר

ב.א רב תחומי- במדעי החברה. תואר זה מאפשר לבוגריו המשך לימודים לתואר שני במגוון תחומים.

בתעודת הב.א ייכתב- "ב.א. רב תחומי מדעי החברה"

 

סגל הוראה

סגל ההוראה בתוכנית לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה מורכב ממרצים בעלי ניסיון אקדמי ומעשי מהטובים בתחומם.

 

תאריך פתיחת תוכנית הלימודים:

שנה"ל תש"פ : תוכנית חץ ח (מחזור מרץ 2020) *תחילת הרשמה בתאריך 20/01/19*

 

משך הלימודים

שנתיים קלנדריות (6 סמסטרים רצופים): שנה א - סמס' אביב +סמס' קיץ

              שנה ב - סמס' א + סמס' אביב + סמס' קיץ

              שנה ג - סמס' א'

ימי הלימוד

יום שני -  בין השעות 16:00- 22:00

יום שישי- בין השעות 07:30- 14:00.

לימודי האנגלית, התרגולים ומפגשי היעוץ בקורסים המתוקשבים ביום נוסף בשעות אחה"צ.

 

** הלימודים בתכנית תואר ראשוןן רב-תחומי מדעי החברה זו יתקיימו במשך כל השנה (כולל חודשי הקיץ וחופשת הסמסטרים).

*** מבחנים : קביעת מועדי הבחינות בסמכות מדור בחינות של האוניברסיטה בלבד ובהתאם ללוח הבחינות הכללי של האוניברסיטה (חלק מהבחינות יתקיימו בשעות הבוקר/הצהריים).

 

שכר לימוד

הערכת עלויות לתואר

 

רישום לקורסים

תוכנית הלימודים הינה מובנת. הרישום לקורסי התוכנית יתבצע במערכת אינ-בר (במועדים אשר יתפרסמו על ידי מדור תל"מ).

חובה על כל סטודנט לוודא בכל סמסטר באופן אישי שאכן רשום לכל הקורסים הרלוונטיים באותה שנה.

 

הכרה בלימודים קודמים

סטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים מוכרים, יוכלו להגיש בקשה מיוחדת למדור סטטוס לאחר קבלתם, על מנת לנסות ולקבל פטור. על לימודים שנלמדו לפני יותר מ-7 שנים חלה התיישנות ולא יהיו זכאים לפטור.

מדור סטטוס: בניין 404, חדר 11 (קומת כניסה)  טל: 03-5317000  דואר אלקטרוני : biu.9392@mail.biu.ac.il

 

חובות נוספות לתואר (במהלך לימודי תואר)

אנגלית

כל סטודנט הלומד באוניברסיטת בר אילן חייב להגיע לרמת פטור אקדמי באנגלית. סיווג הרמה נעשה על-פי תוצאות בחינות המיון (פסיכומטרי/מבחן אמי"ר) .

חשוב! חובה להגיע לרמת 'בסיסי' (=ציון 85 במבחן פסיכומטרי/ אמיר"ם או ציון 185 במבחן אמי"ר). סטודנט אשר רמתו נמוכה מרמה זו-לא יוכל להתקבל ללימודים במדור לתכניות ב.א רב תחומי במדעי החברה.

  • כל הקורסים באנגלית (למעט רמת 'מתקדמים ב' ) חייבים בתשלום נוסף, אשר אינו נכלל בשכר-הלימוד לתואר ראשון.

  • רישום ללימודי האנגלית הוא חובה ומהווה חלק מתכנית הלימודים.

 

לתקנון פטורים ללימודי אנגלית -  היחידה לאנגלית כשפה זרה >>

 

פטור בהבעה עברית

כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית. הפטור נקבע על-פי ציון בתעודת הבגרות. סטודנט יהיה פטור מהבעה בעברית אם קיבל ציון בגרות 76 (2 יחידות) ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה / בציון 66 במכינת 30+ / סטודנטים בעלי ציון  76 ומעלה בהבעה עברית, בבחינת בגרות (5 יחידות) של בתי הספר במגזר הערבי. תלמיד שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, יפנה ליחידה להבעה עברית, ויתאם מבחן מיוחד.

סטודנט שאינו פטור מהבעה בעברית על-סמך ציון הבגרות בעברית, יצטרך לגשת לבחינה בהבעה ולעבור בציון 66. מי שנכשל, חייב ללמוד קורס הבעה בעברית בהיקף של 2 ש"ש (הקורס אינו כרוך בתשלום).

הבחינות בהבעה עברית מתקיימות בקמפוס מספר פעמים בשנה ומועדי הבחינות יתפרסמו על ידי היחידה להבעה עברית, באתר המחלקה להבעה עברית.

לפרטים אודות תקנון המלא של היחידה להבעה עברית >>

 

אפשריות תעסוקה

בוגרי תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה באוניברסיטת בר אילן יוכלו להשתלב בתחומי תעסוקה מגוונים בגופים ארגוניים, כלכליים-פיננסיים וחברתיים.

 

לימודי המשך לתארים מתקדמים

* ניתן לשלב תעודת הוראה במדעי החברה. לפרטים עבור תעודת הוראה החוג להכשרת מורים בביה"ס לחינוך לחץ כאן >>

** בוגרים מצטיינים יוכלו להשתלב בלימודי המשך לתארים מתקדמים.

 

 

לתנאי קבלה וסדרי רישום 

 

מבנה תוכנית 'חץ':

רב-תחומי מדעי החברה

לימודים בתחומי ניהול, מדעי המדינה וסוציולוגיה

 

(חטיבת מדעי המדינה (14 ש"ש

 
מבוא לממשל ופוליטיקה (ה+ת) 3
מבוא ליחסים בין לאומיים 3
יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית 2
מחשבה מדינית 2
מבוא לתקשורת המונים 2
סמינריון 2

חטיבת סוציולוגיה (15 ש"ש)

 
מבוא לסוציולוגיה (ה+ת) 3
מבוא לפסיכולוגיה 2
מבוא לאנתרופולוגיה 2
החברה הישראלית 2
מבוא לפסיכולוגיה חברתית 2
תיאוריות סוציולוגיות 2
סמינריון 2

חטיבת ניהול (9 ש"ש)

 
ניהול משא ומתן 1
קבלת החלטות 1
אתיקה בניהול 1
ניהול קשרי עובדים מורחב 2
מבוא למנהל ומדיניות ציבורית 2
התנהגות ארגונית א+ב 2

חטיבה משלימה (9 ש"ש)

 
סגנונות ניהול בחברה רב תרבותית 1
זהויות לאומיות בקונפליקט 1
נשים בחברה הישראלית 1
ניהול רשות בעידן המודרני 1
ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי 1
קורסי בחירה 4

חטיבה מתודולוגית (7 ש"ש)

 
הדרכה ביבליוגרפית 1
מבוא לסטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א' 2
מבוא לסטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב' 2
שיטות מחקר 2

חטיבה משלימה (16 ש"ש)

                   

קורסים בתחומי סוציולוגיה ארגונית ומדעי המדינה 16

חטיבת לימודי יסוד ביהדות (10 ש"ש)

 
תנ"ך 2
תנ"ך 2
תלמוד 2
תלמוד 2
פילוסופיה/תולדות עם ישראל 2
                                                                                    סה"כ 

64 ש"ש

 

למסיימים בשנתיים יינתן פטור אקדמי של 4 ש"ש מקורסי השלמה

 והלימודים יהיו בהיקף של 60 שעות שנתיות (ש"ש).

חובות נוספות: על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון האוניברסיטה; אנגלית והבעה עברית. 

 

למידע נוסף בנושא לימודי תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה בבר אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: , 03-7384747.

מידע נוסף אודות תואר במדעי החברה / לימודי מדעי החברה

מדעי החברה הם קבוצת מדעים העוסקים בחקר החברה האנושית במגוון של מתודות הנסמכות על גישות שונות. לימודי מדעי החברה צמחו מתוך מדעי הרוח החל מסוף המאה-התשע עשרה. סוציולוגיה, כלכלה, מדע המדינה ופסיכולוגיה משמשים מאז כתשתית המחקרית והאינטלקטואלית שעליו נבנה תחום ידע זה. בין התחומים הנכללים בלימודי מדעי החברה נמצאים לימודי סוציולוגיה, אנתרופולגיה, מדעי המדינה, לימודי כלכלה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, לימודי ניהול משאבי אנוש, מדעי ההתנהגות, פילוסופיה, ספרות, אמנות, בלשנות, היסטוריה, לימודי מנהל עסקים, תקשורת ועוד.