תוכנית 'חץ': תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה בתחומי ניהול ופסיכולוגיה

ההרשמה למאי 2024 נסגרה!

ניתן להירשם לשנת הלימודים תשפ"ה - מרץ 2025

תוכנית 'חץ' היא תוכנית לימודים לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה. תוכנית הלימודים מתמקדת בתחומי ניהול ופסיכולוגיה מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה ובמקביל, להקנות ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה. תואר  במדעי החברה במסגרת תכנית 'חץ', מאפשר לבוגריו להמשיך בלימודיהם לתארים מתקדמים במגוון תחומים.

תאריך פתיחת תוכנית | משך הלימודים | ימי לימוד שכר לימוד | תנאי קבלה | תעודת הבוגר | קורסי התוכנית | חובת אנגלית | הבעה עברית | פטורים על סמך לימודים קודמים

לטופס רישום 

תאריך פתיחת תוכנית הלימודים:לימודי מדעי החברה, תואר במדעי החברה

מחזור מרץ 2025

 

משך הלימודים בשנתיים קלנדריות (6 סמסטרים רצופים):

שנה א:   סמס' ב'  + סמס' קיץ

שנה ב:   סמס' א' + סמס' ב'  + סמס' קיץ

שנה ג:   סמס' א'

 

ימי הלימוד:

יום שני (מפגשים פרונטלים):  בין השעות 16:00- 22:00

יום שישי (מקוון - ZOOM):  בין השעות 07:30- 14:00.

לימודי האנגלית , התרגולים ומפגשי הייעוץ בקורסים המתוקשבים (מפגשים פרונטלים) ביום שלישי בשעות אחה"צ.

 

* הלימודים יתקיימו במשך כל השנה (כולל חודשי הקיץ וחופשת הסמסטרים).

** מבחנים : קביעת מועדי הבחינות בסמכות מדור בחינות של האוניברסיטה בלבד ובהתאם ללוח הבחינות הכללי של האוניברסיטה (חלק מהבחינות יתקיימו בשעות הבוקר/הצהריים).

 

שכר לימוד:

להערכת עלויות לתואר ראשון ב.א רב-תחומי במדעי החברה תוכנית 'חץ' לחץ כאן.

 

תנאי קבלה וסדרי רישום :

לתנאי הקבלה וסדרי רישום לתואר ראשון ב.א רב-תחומי במדעי החברה לחץ כאן.

 

התואר:

בתעודת הבוגר ייכתב "רב-תחומי מדעי החברה".

 

מבנה תוכנית לימוד אחודה (ללא בחירה): ב.א רב-תחומי במדעי החברה בתחומי ניהול ופסיכולוגיה

אנו מציינים את היקף שעות הלימוד ביחידות של שעות סמסטריאליות (ש"ש להלן). כאשר כל נ"ז מציינת שעה שבועית במשך סמסטר שלם (15-13 שבועות).

חטיבת ניהול (28 נ"ז)     
ניהול קשרי עובדים 4
מבוא למנהל ציבורי ומדניות ציבורית 4
מיומנויות בניהול 2
ניהול משא ומתן 2
קבלת החלטות 2
אתיקה בניהול 2
ניהול משברים לחברות וארגונים                                                           4
יסודות הניהול 2
יסודות השיווק 2
סמינריון בניהול                                                                             4

 

חטיבת פסיכולוגיה (32 נ"ז)     
התנהגות ארגונית א 2
התנהגות ארגונית ב 2
מבוא לפסיכולוגיה 4
פסיכולוגיה חברתית 4
תיאוריות אישיות 4
פסיכופתולוגיה 4
פסיכולוגיה התפתחותית 4
פסיכולוגיה פיזיולוגית 4
סמינריון                                                                                            4

 

חטיבה משלימה (34 נ"ז)    
נשים בחברה הישראלית     2
זהויות לאומיות בקונפליקט 2
מבוא לסוציולוגיה (הרצאה + תרגיל)  6
מבוא לאנתרופולוגיה                                                                            4
החברה הישראלית 4
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל 4
ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי 2
ניהול רשות בעידן המודרני     2
קורסי השלמה 8

 

חטיבה מתודולוגית (14 נ"ז)  
מבוא לסטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א (הרצאה + תרגיל)               4
מבוא לסטטיסטיקה היסקית ושימושי מחשב ב (הרצאה + תרגיל) 4
שיטות מחקר 4
הדרכה ביבליוגרפית 2

 

חטיבת לימודי יסוד ביהדות (20 נ"ז)  
תנ"ך                                                                                                8
תלמוד 8
פילוסופיה/תולדות עם ישראל 4

                                                                                            סה"כ 128 נ"ז

למסיימים בשנתיים יינתן פטור אקדמי (לא כספי) של 8 נ"ז מקורסי הבחירה בחטיבה המשלימה, והלימודים יהיו בהיקף של 120 נ"ז.

 

חובות נוספים במהלך לימודי מדעי החברה במסגרת תוכנית "חץ":

אנגלית

חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה. סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר או במבחן אמיר"ם.

חשוב! בכדי להתקבל ללימודי תואר ראשון במדעי החברה במסגרת תכנית 'חץ' נדרש ציון 185 ומעלה (רמת בסיסי) בבחינת אמי"ר, או 85 ומעלה בבחינת אמיר"ם/פרק האנגלית בפסיכומטרי.

לתקנון פטורים ללימודי אנגלית לתואר ראשון לחץ כאן.

השלמת הדרישות האקדמיות באנגלית לחץ כאן.

 

הבעה עברית

כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית במהלך לימודיו לתקנון לחץ כאן

הבחינות/הקורסים בהבעה עברית מתקיימים בקמפוס מספר פעמים בשנה. לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם היחידה להבעה אקדמית 

 

הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים:

אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים ממוסד אחר על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה וע"פ הנחיות המל"ג כפי שנקבעות מעת לעת.

מדור הסטטוס מוסמך לאשר פטור ולהכיר בלימודים קודמים, על פי הקריטריונים והנהלים שייקבעו על ידי ועדת הסטטוס מעת לעת.

להגשת טופס פניה למדור סטטוס לחץ כאן.

 

למידע נוסף בנושא תואר במדעי החברה ולימודי תואר ראשון רב תחומי מדעי החברה בבר אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384747.

מידע נוסף אודות המדור לתוכניות מובנות

המדור לתוכניות מובנות באוניברסיטת בר אילן מקיים מספר תוכניות לימודי ערב לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה המתאימות לאנשים עובדים, כגון : תוכנית חץ, תוכנית יהלום, תוכנית ינשופים ועוד.

בראש התוכנית עומד ראש אקדמי אשר אמון על תוכנית הלימודים ועל כל ההיבטים האקדמיים. כמן כן, צוות מנהלי מלווה באופן אישי את הסטודנטים מתהליך הרישום ועד לסיום התואר.

מידע נוסף אודות תואר במדעי החברה / לימודי מדעי החברה

מדעי החברה הם קבוצת מדעים העוסקים בחקר החברה האנושית במגוון של מתודות הנסמכות על גישות שונות. לימודי מדעי החברה צמחו מתוך מדעי הרוח החל מסוף המאה-התשע עשרה. סוציולוגיה, כלכלה, מדע המדינה ופסיכולוגיה משמשים מאז כתשתית המחקרית והאינטלקטואלית שעליו נבנה תחום ידע זה. בין התחומים הנכללים בלימודי מדעי החברה נמצאים לימודי סוציולוגיה, אנתרופולגיה, מדעי המדינה, לימודי כלכלה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, לימודי ניהול משאבי אנוש, מדעי ההתנהגות, פילוסופיה, ספרות, אמנות, בלשנות, היסטוריה, לימודי מנהל עסקים, תקשורת ועוד.

 

למידע נוסף בנושא תואר במדעי החברה ולימודי תואר ראשון רב תחומי מדעי החברה בבר אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384747.