תוכנית רום בשיתוף קרן ריאליטי המכשירה לתחום לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן: תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה

תוכנית רום בשיתוף קרן ריאליטי היא תוכנית לימודים המציעה הכשרה בתחום לימודי שמאות מקרקעין, נדל"ן וניהול ונלמדת במסגרת תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה.

מטרת תוכנית ההכשרה של לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן להקנות ידע מקיף במגוון רחב של תחומים תיאורטיים ומעשיים שיעניקו לסטודנטים את הידע והכלים להשתלב ולהכיר מבפנים את ענף הנדל"ן ושמאות המקרקעין. בנוסף, בוגרי התוכנית ייהנו מפטור של 11 הבחינות המוקדמות של מועצת שמאי המקרקעין בישראל (הפטור יינתן בהתאם לתקנותיה של מועצת השמאים).

תאריך פתיחת תוכנית | משך הלימודים | ימי לימוד | שכר לימוד | תנאי קבלה | תעודת הבוגר | קורסי התוכנית | חובת אנגלית | הבעה עברית | פטורים על סמך לימודים קודמים

 

לקבלת ייעוץ חינם ומידע נוסף אודות תוכנית רום המכשירה לתחום לימודי שמאות מקרקעין, נדל"ן וניהול לחץ/י כאן וציינו בטופס "תוכנית רום" או התקשרו לטלפון: 03-7384747  

 

תאריך פתיחת תוכנית הלימודים:

יום ראשון, ד' בחשון תשפ"ב, 10 באוקטובר 2021

 

משך הלימודים בשנתיים קלנדריות (6 סמסטרים רצופים):

שנה א:   סמס' א' + סמס' אביב  + סמס' קיץ

שנה ב:   סמס' א' + סמס' אביב  + סמס' קיץ

 

ימי הלימוד:

יום ראשון: בין השעות 8:00 עד 22:00 (מפגשים פרונטלים)

יום שני: בין השעות 16:00 עד 22:00 (מפגשים פרונטלים)

יום שישי: בין השעות 8:00 עד 14:00 (מקוון - ZOOM)

 

שכר לימוד:

להערכת עלויות לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה תוכנית 'רום' (לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן) לחץ כאן.

 

:תנאי קבלה וסדרי רישום

.לתנאי הקבלה וסדרי רישום לתואר ראשון ב.א רב-תחומי במדעי החברה לחץ כאן

 

התואר:

בתעודת הבוגר ייכתב "רב-תחומי במדעי החברה".

 

מבנה תוכנית לימוד אחודה (ללא בחירה):

אנו מציינים את היקף שעות הלימוד ביחידות של שעות שנתיות (ש"ש להלן). כל ש"ש מציינת שעתיים שבועיות במשך סמסטר שלם (15-13 שבועות).

חטיבת כלכלה וניהול (10 ש"ש)  
מבוא לכלכלה מיקרו (ה+ת) 1.5
מבוא לכלכלה מאקרו (ה+ת) 1.5
יסודות המימון 1.5
יסודות החשבונאות 2
אסטרטגיה עסקית 1.5
ניתוח דוחות כספיים                                                   1
מתמטיקה 1
חטיבת לימודי שמאות מקרקעין (11 ש"ש)  
עקרונות בהערכת שווי מקרקעין                                    2
יישומים בשמאות מקרקעין 2
הכרת מבנה הבניין 1
מידות וממ"ג 2
יסודות מדידות קדסטר וניהול מקרקעין 2
סמינריון 2
חטיבת משפטים (7.5 ש"ש)  
דיני קניין (ללא משפטנים)                                          2
דיני מיסוי מקרקעין (ללא משפטנים) 2
דיני תכנון ובנייה 2
מדיניות המקרקעין הלאומית בחוק ובמעשה 1.5
חטיבת תכנון עירוני וגאוגרפיה (9.5 ש"ש)  
מבוא לתכנון עירוני ומדיניות דיור                                2
שיקולי סביבה בתכנון ופיתוח עירוני 1.5
כלכלה עירונית 1.5
גאוגרפיה של המרחב הכפרי 1
תכנון תחבורה ופיתוח מקרקעין 1.5
סמינריון 2
חטיבת מתודולוגית (6 ש"ש)  
סטטיסטיקה תיאורית באמצעות אקסל (ה+ת)               2   
סטטיסטיקה היסקית באמצעות אקסל (ה+ת) 2
שיטות מחקר 2

חטיבה משלימה - קורסי העשרה (6 ש"ש)

 
שימור ופיתוח סביבתי 1
שיווק ומיתוג בתחום הנדל"ן 1
תכנון ובניה בערים חרדיות 1.5
ט.נ. 1
סדנה מעשית השלכות חברתיות עירוניות של מיזמי נדל"ן 1.5
חטיבת לימודי יסוד ביהדות (10 ש"ש)  
תנ"ך                                                                     4   
תלמוד 4   
פילוסופיה/תולדות עם ישראל 2

סה"כ 64 ש"ש
 

למסיימים בשנתיים יינתן פטור אקדמי (ולא פטור כספי) של 4 ש"ש מקורסי הבחירה בחטיבה המשלימה, והלימודים יהיו בהיקף של 60 ש"ש.

 

חובות נוספים במהלך תואר לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן:

אנגלית

חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.  סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר.

חשוב! בכדי להתקבל ללימודים נדרש ציון 85 ומעלה (רמת בסיסי) בבחינת אמי"ר / פרק האנגלית בפסיכומטרי.

לתקנון פטורים ללימודי אנגלית לתואר ראשון לחץ כאן.

 

הבעה עברית

כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית. הפטור נקבע על-פי ציון בתעודת הבגרות. סטודנט יהיה פטור מהבעה בעברית אם קיבל ציון בגרות 76 (2 יחידות) ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה / בציון 66 במכינת 30+ / סטודנטים בעלי ציון  76 ומעלה בהבעה עברית, בבחינת בגרות (5 יחידות) של בתי הספר במגזר הערבי. תלמיד שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, יפנה ליחידה להבעה עברית, ויתאם מבחן מיוחד.

סטודנט שאינו פטור מהבעה בעברית על-סמך ציון הבגרות בעברית, יצטרך לגשת לבחינה בהבעה ולעבור בציון 66. מי שנכשל, חייב ללמוד קורס הבעה בעברית בהיקף של 2 ש"ש (הקורס אינו כרוך בתשלום).

הבחינות בהבעה עברית מתקיימות בקמפוס מספר פעמים בשנה ומועדי הבחינות יתפרסמו על ידי היחידה להבעה עברית, באתר המחלקה להבעה עברית.

לתקנון היחידה להבעה אקדמית לחץ כאן.

 

הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים:

לנרשמים לתוכנית 'רום' (לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן במסגרת תואר רב-תחומי במדעי החברה), אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים ממוסד אחר על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה וע"פ הנחיות המל"ג כפי שנקבעות מעת לעת.

מדור הסטטוס מוסמך לאשר פטור ולהכיר בלימודים קודמים, על פי הקריטריונים והנהלים שייקבעו על ידי ועדת הסטטוס מעת לעת.

להגשת טופס פניה למדור סטטוס לחץ כאן.

לקבלת ייעוץ חינם ומידע נוסף אודות תוכנית רום המכשירה לתחום לימודי שמאות מקרקעין, נדל"ן וניהול לחץ/י כאן וציינו בטופס "תוכנית רום" או התקשרו לטלפון: 03-7384747  

 

יתרונותיהם של לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן במסגרת תוכנית רום לתואר רב-תחומי מדעי החברה

ישראל היא המדינה היחידה בעולם שצפויה להכפיל את אוכלוסייתה (מוערך בשנת 2048 שיהיו כ 17 מליון תושבים), כך גם סך כל שטחי הרצפה הבנויים בשטחה יוכפלו.
הידע איך לנצל את משאבי הקרקע המצומצמים מהווה אתגר שגובר משנה לשנה, והוא אף חיוני בישראל עוד יותר מאשר במדינות אחרות, משום שמדינת ישראל בעלת שיעור הגידול הטבעי הגבוה בהרבה מכל מדינות ה OECD וגם נחשבת לצפופה ביותר.
מכאן, ברור הוא שתחום הצמיחה העיקרי ל-20 השנים הבאות הינו ענף הנדל"ן על כל תחומיו.

למרות הביקוש הרב לאנשים בעלי ידע מקיף במכלול התחומים הנוגעים לנדל"ן, לשמאות מקרקעין ותכנון עירוני, דווקא בישראל, בניגוד לתוכניות הקיימות בעולם, ההכשרה האקדמית בתחום איחרה להגיע. כיום יש רק מספר מצומצם של תוכניות אקדמיות בנושא לימודי נדל"ן, לימודי שמאות מקרקעין וניהול ולכן מומלץ להכות בברזל בעודו חם.

במטרה לענות על האתגר בביקוש העולה לאנשי מקצוע בעלי ידע מקיף במכלול התחומים הללו, אוניברסיטת בר-אילן מייסדת תואר רב-תחומי הכולל לימודי שמאות מקרקעין, נדל"ן ותכנון עירוני כבר במסגרת תואר ראשון.

שמאות מקרקעין - מהי?

עם הפריחה בענף הנדל"ן עלה הביקוש גם לבוגרי לימודי שמאות מקרקעין.
תחום שמאות המקרקעין עוסק בהערכת שווי נכסים וקרקעות לצרכי מגורים, השקעה, עסקים וצרכים שונים.
שמאי מקרקעין הינו מוסמך להעריך שווי של נכסי מקרקעין. הערכה זו נחוצה במגוון של תחומים: מיסוי מקרקעין (כגון בדיקת היטל השבחה, אגרות בנייה, מס שבח), הערכות נכסים במקרה של מכירה/קניית נכסים, חלוקת זכויות בנכסים (למשל בין יורשים), משכנתאות, הפשרת קרקעות, פיצויים במקרה של ירידת ערך ועוד.
כיום, כדי לעסוק בשמאות מקרקעין יש לרכוש השכלה אקדמית רלוונטית, להשלים לימודי נדל"ן וכן לימודי שמאות מקרקעין, לעמוד בבחינות ובדרישות בהתאם להנחיות מועצת השמאים המתפרסמות.

בעולם העסקים הגלובלי, קיים יתרון לבוגרי לימודי שמאות מקרקעין בזכות רכישת ידע נרחב בתחומים רבים והידע הרב-תחומי הזה חיוני לקבלת החלטות. קבלת החלטות בעולם זה מתבססת על ניתוח מעמיק של כל הגורמים הרלוונטיים כגון: קבלת החלטות על השקעות בנכסים יצרניים תוך התחשבות בצד הפיננסי, קבלת החלטות עסקיות אסטרטגיות המביאות בחשבון את המצב הכלכלי במשק ומתאימות לדרישות חוקיות ו/או רגולציה רלוונטית וכד'. שמאות מקרקעין הינה תחום צעיר יחסית הנחשב מבוקש, ולכן לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן במסגרת תואר הם בבחינת קרש קפיצה משמעותי בשוק העבודה.

ייחודיות התואר הרב-תחומי המכשירה לתחום הנדל"ן, לימודי שמאות מקרקעין וניהול באה לידי ביטוי בתכני התוכנית המתמקדים במקרקעין, תכנון עירוני ועקרונות בניהול - תוכנית המרכזת את כל הכלים הנדרשים לשמאי בעולם העסקים המודרני תחת קורת גג אחד.

בוגרי תוכנית רום יקבלו הכשרה במסגרת לימודי שמאות מקרקעין ונדל"ן אשר תעניק להם כלים יישומים נרחבים שיסייעו להם בקבלת החלטות ניהוליות כגון:

* ניתוח והבנה של דוחות כספיים.

* יישום תיאוריות כלכליות

* תמחיר ובניית תקציבים

 * מיסוי חברות לרבות מיסוי בינלאומי

* ניהול משא ומתן ופיתוח יזמות

* עקרונות בהערכות שווי מקרקעין

* יישומים בשמאות

* כלכלה ומימון

*מדידות, ממ"ג (מערכות מידע גאוגרפיות) וניהול מקרקעין 

* קורסים משפטיים בהיבט של עולם המקרקעין (ללא משפטנים) 

* שווק ומיתוג אישי

 

בנוסף, התוכנית מעניקה ידע נרחב לקראת הבחינות המוקדמות של מועצת השמאים בישראל. נדגיש כי תוכנית לימודים זו אינה מקנה רישיון לעסוק בשמאות מקרקעין. חובה על כל סטודנט להתעדכן בהנחיות מועצת השמאים בנושא, המתעדכנות מעת לעת.

אפשרויות תעסוקה לבוגרי תוכנית רום במסגרת לימודי שמאות מקרקעין, נדל"ן וניהול:

בוגרי תואר רב-תחומי מדעי החברה עם יישום בלימודי שמאות מקרקעין, לימודי נדל"ן וניהול יוכלו להשתלב בתחומי תעסוקה מגוונים בגופים בתחום הנדל"ן, משרדי שמאים ויזמים, פירמות תווך, משרדי שווק למגורים ונכסים מניבים ועוד.

סגל ההוראה:

מרכזת אקדמית של התוכנית הינה פרופ' רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומשפטנית בכירה- פרופסור אמריטה מהטכניון.

סגל המרצים משלב חוקרים בעלי שם אשר מרביתם בעלי תואר דוקטור יחד עם אישים בכירים הפועלים בשוק הנדל"ן ובמקצועות השמאות והיזמות.

לקבלת ייעוץ חינם ומידע נוסף אודות תוכנית רום המכשירה לתחום לימודי שמאות מקרקעין, נדל"ן וניהול לחץ/י כאן וציינו בטופס "תוכנית רום" או התקשרו לטלפון: 03-7384747

 

מידע נוסף על קורסים בתחום למי שרוצה ללמוד במסגרת קורסי תעודה:

קורס תכנון ובניה - הקורס מעניק ידע נרחב על כל מה שכרוך במיזמי נדל"ן ותשתיות, החל משלב התכנון במישור המקומי, המחוזי והארצי, דרך עבודה מול הרשויות בהיבטים הפרקטיים של מיסוי, תהליכים ביורוקרטיים, הוראות ותקנות החוק, התמודדות עם דילמות ואתגרים בתחום, ועוד.

קורס ניהול פרויקטים / לימודי ניהול פרויקטים  - ההתפתחות של המשק וריבוי מיזמים בתחומי התעשיה, הבניה, המים, החקלאות, התקשורת, התחבורה ועוד, מחייבים להכשיר כח אדם מקצועי שיוכל להוביל פרויקטים ביעילות ובהצלחה. הקורס מעניק ידע מעשי ומובנה על הדרך הנכונה לניהול של פרויקט מתחילתו ועד סופו.

לימודי שמאות מקרקעין