תקנון שכר לימוד תכניות חץ ויהלום- תשע"ט

תקנון שכר לימוד-תוכניות 'חץ' / 'יהלום'-תשע"ט

 

אופן חיוב שכר הלימוד של תוכנית חץ ויהלום

 

 1. גובה שכ"ל בסיסי לתוכנית זו הינו 300%, זהה לגובה שכ"ל הקיים באוניברסיטה.
 2. קורסי הקיץ יחויבו בנפרד בהתאם לתעריף אשר ייקבע על ידי האוניברסיטה.
 3. קורסי האנגלית יחויבו בנפרד בהתאם למקובל באוניברסיטה.
 4. הזנת קורסי הקיץ תהיה במהלך חודש מאי וזאת על מנת שמדור שכ"ל יוכל לחלק ל-3 תשלומים (יוני, יולי, אוגוסט) 
 5. פריסת התשלומים לשנת הלימודים תשע"ח תתבצע כדלקמן:
  • תשלום I – מקדמה בתחילת התוכנית סמס' ב' – עד לתאריך פתיחת התוכנית:

תאריך פתיחת התוכניות חץ/יהלום- 18.2.19

 • תשלום II – חודש לאחר מיכן. תשלום זה משלים ל- 85% משכ"ל לאותו סמסטר
 • תשלום III – חודשיים לאחר המקדמה. תשלום זה משלים ל100% משכ"ל לאותו סמסטר
 • תשלום ראשון  קורסי קיץ– מאי לאותה שנה
 • תשלום שני קורסי קיץ-יוני לאותה שנה
 • תשלום שלישי קורסי קיץ-יולי לאותה שנה

 

ב. תנאי הפסקת לימודים:

פתיחת התוכניות בסמסטר ב

 1. מועמד חדש ששלם ולא ערך תוכנית לימודים ויודיע על ביטול הרשמתו עד חודש לפני פתיחת תוכנית הלימודים יקבל מלוא המקדמה ששלם ע"ח שכ"ל (עד לתאריך 21/01/19).
 2. מועמד או סטודנט שערך /או לא ערך תוכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו עד תאריך יום פתיחת התוכנית, יחויב במלוא המקדמה ע"ח שכ"ל הלימוד (בין התאריכים 22/01/19 עד 21/02/19).
 3. סטודנט שערך מערכת ויודיע על הפסקת לימודיו עד חודש לאחר תחילת הלימודים יחויב ב75% מגובה שכ"ל השנתי המלא בתוספת תשלומים נלווים מלאים עפ"י תעריף שכ"ל הבסיסי הגבוה (בין התאריכים 22/02/19 עד 21/03/19)
 4. סטודנט שערך מערכת ויודיע על הפסקת לימודים לאחר חודש מפתיחת שנת הלימודים יחויב במלוא שכ"ל גם בתוספות תשלומים נלווים. ע"פ תעריף שכ"ל הבסיס הגבוה (מתאריך 22/03/19)

 

 

הודעה על הפסקת לימודים

 

תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב במכתב רשום למדור תוכניות לימודים ומעקב, או באמצעות 'אתר הזמנת אישורים' שנמצא באתר מנהל הסטודנטים בכתובת TfsStdWeb/https://dory.os.biu.ac.il ויחזיר את כרטיסי הסטודנט והאישורים שקיבל.

הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהיא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל מלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה

על התלמיד לשמור עותק מהמכתב הרשום ומאישור המשלוח

מכתב למחלקה/ לפקולטה או למדור שכ"ל או הודעה בע"פ אינם מהווים הודעה על הפסקת לימודים