שיווק וגיוס (חכ"ם / רום)

טובל חן

שיווק וגיוס (חכ"ם / רום)
מחלקה
המדור לתכניות מובנות (המל"מ)
דוא"ל
malam.info@biu.ac.il
משרד
בנין 403 חדר 203

תאריך עדכון אחרון : 18/02/2024