רשימת קורסים לשנת הלימודים קיץ תשע"ט - ינשופים מחזור ד (שנה א)

שם קורס

קוד קורס

שם המרצה

ש"ש

סמסטר

הערות

המשאב האנושי בארגון

93-438-03

ד"ר חן ריגר

1

קיץ

בחירה

הדרכה ביבליוגרפית

93-004-03

ד"ר אליאב טאוב

1

קיץ

חובה

הנעת עובדים (חצי מתוקשב)

93-204-03

ד"ר מתי רחמים

2

קיץ

חובה

סטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב  ב (מתוקשב)

93-012-03

ד"ר זהורית דדון

2

קיץ

חובה

אסטרטגיה עסקית

93-719-03

ד"ר נתנאל דרורי

1.5

קיץ

חובה

הלכה, משפט ורפואה

03-607-55

ד"ר אלי גורפינקל

2

קיץ

יהדות