רשימת קורסים לשנת הלימודים קיץ תשע"ט - חץ מחזור ו (שנה ב)

שם הקורס

קוד קורס

שם הקורס

ש"ש

סמסטר

הערות

סמינריון מדעי המדינה

ד"ר לונדין יוסף

93-150-01

2

קיץ

חובה

ד"ר יונתן ריינהולד

93-150-02

ד"ר אבי בר

93-150-03

סוגיות בסוציולוגיה ארגונית א'

ד"ר חן ריגר

93-226-01

1

קיץ

בחירה

מבוא לתקשורת המונים

ד"ר צוריאל ראשי

93-120-01

2

קיץ

חובה

אגדה- מבוא מבחר טקסטים

ד"ר עמיחי כהן

02-371-55

2

קיץ

יהדות