רשימת קורסים לפי שנת לימוד - ינשופים מחזור ה

ינשופים מחזור ה' (שנה א') - תש"ף

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לכלכלה-מיקרו

93-400-03

פרופ' ארז סיניבר

1

א

חובה

מבוא לכלכלה-מיקרו- תרגיל

93-400-04

מר איתי דאבוש

0.5

א

חובה

התנהגות ארגונית א

93-005-03

ד"ר דביר קווה

1

א

חובה

מיומנויות בניהול

93-220-03

ד"ר אירית קאופמן

1

ב

בחירה

סטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

93-011-03

ד"ר זהורית דדון גולן

2

שנתי

חובה

ניהול משאבי אנוש

93-217-03

ד"ר גד רביד

2

א

חובה

ניהול שינויים בארגונים

93-232-03

ד"ר דוד שלום

2

שנתי

בחירה

דיני ויחסי חסי עבודה

93-405-03

עו"ד איל ברגר

2

א

חובה

מבוא לכלכלה מקרו

93-401-03

פרופ' ארז סיניבר

1

ב

חובה

מבוא לכלכלה מקרו-תרגיל

93-401-04

מר איתי דאבוש

0.5

ב

חובה

התנהגות ארגונית ב

93-006-03

ד"ר דביר קווה

1

ב

חובה

פסיכולוגיה חברתית

93-252-03

ד"ר אייל קלונובר

2

ב

חובה

אבחון וייעוץ ארגוני

93-440-03

ד"ר גלית ברקת דניאלי

1

ב

בחירה

אגדה

02-371-51

ד"ר עמיחי כהן

2

ב

יהדות

הכתובה

04-541-39

ד"ר חגית עמרני

2

ב

יהדות

המשאב האנושי בארגון

93-438-03

ד"ר חן ריגר

1

קיץ

בחירה

הדרכה ביבליוגרפית

93-004-03

ד"ר אליאב טאוב

1

קיץ

חובה

הנעת עובדים (חצי מתוקשב)

93-204-03

ד"ר מתי רחמים

2

קיץ

חובה

סטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב ( מתוקשב)

93-012-03

ד"ר זהורית דדון

2

קיץ

חובה

אסטרטגיה עסקית

93-719-03

ד"ר נתנאל דרורי

1.5

קיץ

חובה

הלכה, משפט ורפואה

03-607-55

ד"ר אלי גורפינקל

2

קיץ

יהודת

ינשופים מחזור ה' (שנה ב') - תשפ"א

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

ט.נ