רשימת קורסים לפי שנת לימוד - יהלום מחזור ו

יהלום מחזור ו (שנה א) - תש"ף

מקצוע

מס הקורס

שם מרצה

נק"ז

סמסטר

אפיון

מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה

93-400-01

ד"ר אבי טילמן

1.00

ב

חובה

מבוא לכלכלה מיקרו-תרגיל

93-400-02

מר אילן לוי

0.50

ב

חובה

מתמטיקה למדעי החברה א'-הרצאה

93-450-01

ד"ר שרית נתן מנור

1.00

ב

חובה

מתמטיקה למדעי החברה א'-תרגיל

93-450-02

מר אילן לוי

0.50

ב

חובה

התנהגות ארגונית א'

93-005-02

ד"ר דביר קווה

1.00

ב

חובה

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית (חצי מתוקשב)

93-098-02

ד"ר מוטי חזיזה

2.00

ב

חובה

מבוא סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים א - הרצאה

93-022-02

ד"ר לוצ'י קזקרו

1.50

ב

חובה

סטטיסטיקה א-מעבדה

93-022-06

מר דני ביתן

0.50

ב

חובה

סטטיסטיקה א-מעבדה

93-022-07

גב' רקפת לוי

 

ב

חובה

הדרכה ביבליוגרפית (מתוקשב)

93-004-02

גב' לורן דגן

1.00

ב

חובה

הכתובה כמקור הסטורי בתולדות עם ישראל (מתוקשב)

04-541-38

ד"ר חגית עמרני

2

ב

יהדות

מאגר משאבי אנוש של חברי הכנסת

93-429-01

ד"ר אסף בקר

1.00

ב

בחירה

מבואלכלכלה מאקרו- הרצאה                    

93-401-01

ד"ר אבי טילמן

1.00

קיץ

חובה

מבוא לכלכלה מאקרו-תרגיל

93-401-02

מר אילן לוי

0.50

קיץ

חובה

כלכלת משאבי אנוש

93-456-02

ד"ר אבי טילמן

1.00

קיץ

בחירה

מתמטיקה ב-הרצאה

93-451-01

ד"ר שרית נתן מנור

1.00

קיץ

חובה

מתמטיקה  ב-תרגיל

93-451-02

מר אילן לוי

0.50

קיץ

חובה

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

93-235-02

גב' גילית ברקת

1.00

קיץ

בחירה

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

93442-02

ד"ר אלה קורן

1.00

קיץ

בחירה

התנהגות ארגונית ב

93-006-02

ד"ר דביר קווה

1.00

קיץ

חובה

שלום ומלחמה במקרא (מתוקשב) - משותף עם חץ ז

01-098-39

ד"ר צבי שמעון

2.00

קיץ

יהדות

יהלום מחזור ו (שנה ב) - תשפ"א

ט.נ

יהלום מחזור ו (שנה ג )- תשפ"ב

ט.נ