רשימת קורסים לפי שנת לימוד - יהלום מחזור ו

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים
 

יהלום מחזור ו' (שנה א') - תש"פ

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לכלכלה מיקרו  -הרצאה                  

93-400-01

ד"ר אבי טילמן

1

ב

חובה

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל                   

93-400-02

מר אילן לוי

0.5

ב

חובה

סטטיסטיקה לכלכלנים א-הרצאה

93-022-02

ד"ר לוצ'י קזקרו

1.5

ב

חובה

סטטיסטיקה לכלכלנים א-תרגיל

93-022-06

מר דני ביתן

0.5

ב

חובה

סטטיסטיקה לכלכלנים א-תרגיל

93-022-07

גב' רקפת לוי

ב

חובה

מתמטיקה  א- הרצאה

93-450-01

ד"ר שרית נתן מנור

1

ב

חובה

מתמטיקה  א-תרגיל

93-450-02

מר אילן לוי

0.5

ב

חובה

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-02

ד"ר מוטי חזיזה

2

ב

חובה

התנהגות ארגונית א

93-005-02

ד"ר דביר קווה

1

ב

חובה

מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת

93-429-01

ד"ר אסף בקר

1

ב

בחירה

הכתובה

04-541-38

ד"ר חגית עמרני

2

ב

יהדות

הדרכה ביבליוגרפית

93-004-02

גב' לורן דגן

1

ב

חובה

מבואלכלכלה מקרו- הרצאה                    

93-401-01

ד"ר אבי טילמן

1

קיץ

חובה

מבוא לכלכלה מקרו-תרגיל

93-401-02

מר אילן לוי

0.5

קיץ

חובה

כלכלת משאבי אנוש

93-456-02

ד"ר אבי טילמן

1

קיץ

בחירה

מתמטיקה ב-הרצאה

93-451-01

ד"ר שרית נתן מנור

1

קיץ

חובה

מתמטיקה  ב-תרגיל

93-451-02

מר אילן לוי

0.5

קיץ

חובה

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

93-235-02

גב' גילית ברקת

1

קיץ

בחירה

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

93442-02

ד"ר אלה קורן

1

קיץ

בחירה

התנהגות ארגונית ב

93-006-02

ד"ר דביר קווה

1

קיץ

חובה

שלום ומלחמה במקרא

01-098-39

ד"ר צבי שמעון

2

קיץ

יהדות

יהלום מחזור ו' (שנה ב') - תשפ"א

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

כלכלת ישראל

93-455-02

ד"ר אסנת ישראלי

1.5

א

חובה

יסודות הניהול

93-799-02

ד"ר יאיר אורבך

1

א

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' - הרצאה

93-023-02

ד"ר לוצי קזקרו

1.5

א

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' - תרגיל

93-023-06

מר דני ביתן

0.5

א

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' - תרגיל

93-023-07

מר אילן לוי

חובה

יסודות השיווק

93-739-02

ד"ר אירית קאופמן

1

ב

חובה

שיטות מחקר

93-003-02

ד"ר שמעון פרידקין

2

ב

חובה

ניהול משאבי אנוש ופיתוח משאבי אנוש

93-217-02

ד"ר גד רביד

2

א

חובה

ניהול קישרי עובדים-מורחב (מתוקשב)

93-437-02

ד"ר מיכל סלצקי

2

שנתי-מתוקשב

בחירה

מסכת אבות בראיה הסטורית ועכשוית

04-030-

ד"ר חגית עמרני

2

שנתי

יהדות

טעמי המצוות - חצי מתוקשב

03-001-38

ד"ר אלי גורפינקל

2

ב

יהדות

דיני ויחסי עבודה

93-405-01

עו"ד חנן אדד

2

ב

חובה

מיומנויות בניהול

93-220-01

ד"ר דוד שוורץ

1

ב

בחירה

פסיכולוגיה ארגונית

93-255-02

ד"ר ארז יעקובי

1

ב

בחירה

אבחון ויעוץ ארגוני

93-440-02

ד"ר יוסף הלר

1

ב

בחירה

אתיקה בניהול

93-222-02

ד"ר נתנאל דרורי

1

ב

בחירה

סמינריון במשאבי אנוש

93-230-02

ד"ר דביר קוה

2

קיץ

חובה

93-230-04

ד"ר אבי יוספוב

93-230-06

ד"ר אלה קורן

יסודות המימון

93-797-01

ד"ר שמואל (מולה) כהן

1.5

קיץ

חובה

הנעת עובדים

93-204-01

ד"ר מתי רחמים

2

קיץ

חובה

קבלת החלטות

93-056-01

ד"ר קובי דביר

1

קיץ

חובה

אסטרטגיות בניהול

93-433-02

ד"ר ארז יעקובי

2

קיץ

בחירה

יהלום מחזור ו' (שנה ג') - תשפ"ב

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

סמינריון (כלכלה)

93-458-01

אריה נחמיאס

2

א

חובה

93-458-02

ד"ר אביחי שניר

חובה

93-458-03

פרופ' יוסי מעלם

חובה

 

93-458-04

ד"ר שירית כתב הרץ

 

 

חובה

פסיכולוגיה חברתית

93-252-02

דוד שוורץ

2

א

חובה

כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן

93-447-02

מר אריאל טיקוצקי

1

א

בחירה

דיני חוזים

93-459-02

עו"ד חנן אדד

1

א

חובה

ניהול משא ומתן

93-457-02

יוסף הלר

1

א

חובה

סוגיות בנושאים אקטואלים( מתוקשב)

02-093-55

ד"ר חיים בורגנסקי

2

א

יהדות

 

 

סה"כ נק"ז

60