רשימת קורסים לפי שנת לימוד - חץ מחזור ח

חץ מחזור ח (שנה א)

מקצוע

מס הקורס

שם מרצה

נק"ז

סמסטר

אפיון

מבוא לסוציולוגיה-הרצאה (מתוקשב)

93-201-01

ד"ר יפעת עוז-איבשיץ

2.00

ב

חובה

מבוא לסוציולוגיה-תרגיל

93-201-02

ד"ר יפעת עוז-איבשיץ

1.00

ב

חובה

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-01

ד"ר אמיר זילבר

2.00

ב

חובה

מבוא לאנתרפולוגיה

93-202-01

ד"ר יפעת עוז

2.00

ב

חובה

ניהול רשות מקומית בעידן המודרני

93-134-01

ד"ר שוקי אמרני

1.00

ב

בחירה

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

93-143-01

ד"ר ניר שנידרמן

1.00

ב

בחירה

הכתובה כמקור הסטורי בתולדות עם ישראל

04-541-40

ד"ר חגית עמרני

2.00

ב

יהדות

הדרכה ביבלוגרפית 93-004-01 גב' לורן דגן 1 ב חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

93-011-01

ד"ר זהורית דדון גולן

2.00

קיץ

חובה

נשים בחברה הישראלית 93-241-01 ד"ר יפעת עוז 1 קיץ בחירה

מבוא ליחב"ל-הרצאה (חצי מתוקשב)

93-052-01

ד"ר קובי דביר

2.00

קיץ

חובה

מבוא ליחב"ל-תרגיל

93-052-02

ד"ר כרמית פוקס אברבנל

1.00

קיץ

חובה

 

93-052-03

מר ניר לויטן

 

 

חובה

זהויות לאומיות בקונפליקט

93-131-01

ד"ר אבי שריד

1.00

קיץ

בחירה

ניהול משא ומתן

93-457-01

ד"ר מתי רחמים

1

קיץ

בחירה

ברוך הבא מלך המשיח-הרעיון המשיחי בהגות היהודית

03-062-95

ד"ר אלי גרונפינקל

2.00

קיץ

יהדות

חץ מחזור ח (שנה ב) - תשפ"א

ט.נ

חץ מחזור ח (שנה ג )- תשפ"ב

ט.נ