רשימת קורסים לפי שנת לימוד - חץ מחזור י

חץ מחזור י'  (שנה א') - תשפ"ב

מקצוע

מס הקורס    

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-01

ד"ר אמיר זילבר

4

ב

חובה

מבוא לאנתרופולוגיה

93-202-01

ד"ר יפעת עוז

4

ב

בחירה

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

93-143-01

ד"ר ניר שנידרמן

2

ב

בחירה

ניהול רשות בעידן המודרני

93-134-01

ד"ר שוקי  אמרני

2

ב

בחירה

מבוא לסוציולוגיה הרצאה

93-201-01

ד"ר יפעת עוז

4

ב

בחירה

מבוא לסוציולוגיה תרגיל

93-201-02

ד"ר יפעת עוז

2

ב

בחירה

הכתובה

04-541-40

ד"ר חגית עמרני

4

ב

יהדות

הדרכה ביבלוגרפית

93-004-01

גב' לורן דגן

2

ב

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

93-011-01

ד"ר זהורית דדון גולן

4

קיץ

חובה

נשים בחברה הישראלית

93-241-01

ד"ר יפעת עוז

2

קיץ

בחירה

ניהול משא ומתן

93-457-01

ד"ר מתי רחמים

2

קיץ

חובה

פסיכולוגיה התפתחותית

93-254-01

ד"ר כרמית פוקס אברבנל

4

קיץ

חובה

ניהול משברים לחברות וארגונים( מתוקשב)

93-446-01

ד"ר יחיאל שבי

4

קיץ

חובה

זהויות לאומיות בקונפליקט

93-131-01

ד"ר אבי שריד

2

קיץ

בחירה

חץ מחזור י'  (שנה ב') - תשפ"ג

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

שיטות מחקר

93-003-01

ד"ר אמיר זילבר

4

א

חובה

פסיכופתלוגיה

93-302-01

ד"ר ענת שקד

4

שנתי

חובה

פסיכולוגיה פיזיולוגית

93-259-01

ד"ר ענבל שרביט גינון

4

שנתי

חובה

מבוא לסטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב' (מתוקשב)

93-012-01

ד"ר זהורית דדון גולן

4

שנתי

חובה

ניהול קשרי עובדים מורחב - (מתוקשב)

93-437-01

ד"ר מיכל סלצקי

4

שנתי

חובה

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשוית

04-030-38

ד"ר חגית עמרני

4

שנתי

יהדות

החברה הישראלית

 

ד"ר קרן אבהר

4

שנתי

בחירה

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-01

ד"ר גלית ברק דניאלי

4

ב

חובה

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

93-129-01

ד"ר שוש שור

4

ב

בחירה

יסודות השיווק

93-739-01

ד"ר אירית קאופמן

2

ב

חובה

יסודות הניהול

93-799-01

ד"ר דוד שלום

2

ב

חובה

קבלת החלטות

93-056-01

ד"ר מוטי אמר

2

ב

חובה

תאוריות באישיות

93-253-01

ד"ר הדר קשת

4

קיץ

חובה

סמינריון בניהול

93-454-11

ד"ר מיכל סלצקי

4

קיץ

חובה

93-454-12

אורי גרוסמן

93-454-13

קובי דביר

התנהגות ארגונית א

93-005-01

ד"ר חן ריגר

2

קיץ

חובה

מדרשי אגדה

02-371-55

ד"ר עמיחי כהן

4

קיץ

יהדות

מדרשי אגדה

02-371-55

ד"ר עמיחי כהן

4

קיץ

יהדות

חץ מחזור י' (שנה ג') - תשפ"ד

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

93-252-01

ד"ר אייל קלונובר

4

א

חובה

סמינריון עיוני (פסיכולוגיה)

93-260-01

ד"ר דביר קווה

4

א

חובה

93-260-02

ד"ר יפעת עוז

93-260-03

ד"ר אלה קורן

התנהגות ארגונית ב

93-006-01

ד"ר חן ריגר

2

א

חובה

אתיקה בניהול – בשפה האנגלית

93-222-01

ניר שנידרמן

2

א

חובה

מיומניות בניהול

93-220-01

אירית קאופמן

2

א

חובה

היחס לבעלי חיים במקרא

01-010-39

ד"ר עמיחי נחשון

4

א

יהדות

   

סה"כ נ"ז

120