לוח זמנים קיץ תש"ף - יהלום מחזור ו (שנה א)

לו"ז יהלום מחזור ו (שנה א) - סמסטר קיץ

סמסטר קיץ

29/6/2020

16:00-18:00

 

3/7/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

 

20:00-21:30

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

6/7/2020

16:00-18:00

שלום ומלחמה-מפגש ראשון

10/7/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

09:10-10:40

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

 

20:00-21:30

כלכלת משאבי אנוש

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

13/7/2020

16:00-18:00

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

17/7/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

כלכלת משאבי אנוש

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

20/7/2020

16:00-18:00

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

24/7/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

כלכלת משאבי אנוש

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

27/7/2020

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

31/7/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

3/8/2020

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

7/8/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית ב

 

 

 

 

 

 

10/8/2020

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

14/8/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

17/8/2020

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

21/8/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

24/8/2020

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

28/8/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

31/8/2020

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

4/9/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

7/9/2020

16:00-18:00

מבוא לכלכלה-מקרו (הרצאה)

11/9/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

20:00-21:30

מגדר אתניות ומעמד בארגונים-מבוטל

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

 

 

14/9/2020

16:00-18:00

 

18/9/2020

07:30-09:00

ערב ראש השנה-אין לימודים

 

18:15-19:45

כלכלת משאבי אנוש

 

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

שלום ומלחמה-מפגש סיכום

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

21/9/2020

 

צום גדליה-אין לימודים

25/9/2020

07:30-09:00

מתמטיקה-הרצאה

 

 

 

 

09:10-10:40

תרגיל( מתמטיקה/מקרו)

 

 

 

 

10:50-12:20

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

 

 

 

 

12:30-14:00

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות