פירוט קורסים לפי שנת לימוד - ינשופים מחזור ט'

ינשופים מחזור ט' (שנה א') - תשפ"ד

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לכלכלה-מיקרו

93-400-03

פרופ' ארז סיניבר

2

א

חובה

מבוא לכלכלה-מיקרו- תרגיל

93-400-04

מר איתי דאבוש

1

א

חובה

התנהגות ארגונית א

93-005-03

ד"ר דביר קווה

2

א

חובה

מיומנויות בניהול

93-220-03

ד"ר אירית קאופמן

2

א

בחירה

סטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

93-011-03

ד"ר זהורית דדון גולן

4

שנתי

חובה

ניהול משאבי אנוש

93-217-03

ד"ר גד רביד

4

א

חובה

ניהול שינויים בארגונים

93-232-03

ד"ר דוד שלום

4

א

בחירה

דיני ויחסי חסי עבודה

93-405-03

עו"ד איל ברגר

4

א

חובה

מבוא לכלכלה מקרו

93-401-03

פרופ' ארז סיניבר

2

ב

חובה

מבוא לכלכלה מקרו-תרגיל

93-401-04

מר איתי דאבוש

1

ב

חובה

התנהגות ארגונית ב

93-006-03

ד"ר דביר קווה

2

ב

חובה

פסיכולוגיה חברתית

93-252-03

ד"ר כרמית פוקס אברבנל

4

ב

חובה

אגדה

02-371-51

ד"ר עמיחי כהן

4

ב

יהדות

הכתובה

04-541-39

ד"ר חגית עמרני

4

ב

יהדות

המשאב האנושי בארגון

93-438-03

ד"ר חן ריגר

2

קיץ

בחירה

הדרכה ביבלוגרפית

93-004-03

ד"ר לורן דגן

2

קיץ

חובה

הנעת עובדים

93-204-03

ד"ר מתי רחמים

4

קיץ

חובה

סטטיסטיקה ושימושי מחשב ב

93-012-03

ד"ר זהורית דדון

4

קיץ

חובה

אסטרטגיה עסקית-מתוקשב מלא

93-719-03

ד"ר נתנאל דרורי

3

קיץ

חובה

אבחון וייעוץ ארגוני

93-440-03

ד"ר ארז יעקובי

2

קיץ

בחירה

הלכה,משפט ורפואה

03-607-55

ד"ר אלי גורפינקל

4

קיץ

יהדות

ינשופים מחזור ט' (שנה ב') - תשפ"ה

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

יסודות המימון

93-797-03

ד"ר ליאת ליפשיץ

3

א

חובה

מערכות מידע ניהוליות

93-795-03

ד"ר שלום ברויאר

2

א

חובה

מערכות מידע ניהוליות-תרגיל

93-795-04

ד"ר שלום ברויאר

1

א

חובה

שיטות מחקר

93-003-03

ד"ר ניר שניידרמן

4

א

חובה

מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-03

ד"ר שוש שור

4

שנתי

חובה

סמינריון -במשאבי אנוש

93-230-03

ד"ר דביר קווה

4

שנתי

חובה

93-230-05

ד"ר אלה קורן

93-230-07

ד"ר אבי טילמן

93-230-09

פרופ' רחל שרעבי

סמינריון- בניהול

93-454-01

ד"ר בראל רונן

4

שנתי

חובה

93-454-03

ד"ר אבי יוספוף

93-454-05

ד"ר אבי לוי

93-454-07

ד"ר אורי גרוסמן

היבטים כלכליים וסוציולוגים בתעסוקה,השכלה ומשפחה

93-234-03

ד"ר אבי טילמן

4

שנתי

בחירה

חגי ישראל -תלמוד, הלכה ומנהג (מתוקשב)

02-099-55

ד"ר דב הרמן

4

שנתי

יהדות

יסודות הניהול-מורחב

93-480-03

ד"ר יאיר אורבך

3

ב

חובה

יסודות השיווק-מורחב

93-479-03

ד"ר יאיר אורבך

3

ב

חובה

תכנון ותקצוב

93-485-03

ד"ר דוד שלום

2

ב

חובה

פסיכולוגיה ארגונית

93-255-03

ד"ר דביר קוה

2

ב

בחירה

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

93-235-03

ד"ר גלית ברקת דניאלי

2

ב

בחירה

קבלת החלטות

93-056-03

ד"ר קובי דביר

2

קיץ

חובה

פיתוח יזמות

93-736-03

ד"ר אליאב טאוב

3

קיץ

חובה

בעלי חיים במקרא

01-010-38

ד"ר עמיחי נחשון

4

קיץ

יהדות

ניהול קשרי עובדים מורחב

93-437-03

ד"ר מיכל סלצקי

4

קיץ

בחירה

אסטרטגיות בניהול

93-433-03

ד"ר ארז יעקבי

4

קיץ

בחירה

   

סה"כ נ"ז

120