תוכנית יהלום סמסטר ב' : תואר ראשון רב-תחומי מדעי החברה בתחומי כלכלה, מנהל עסקים ומשאבי אנוש

תוכנית יהלום היא תוכנית לימודים לתואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה. תוכנית הלימודים מתמקדת בתחומי מנהל עסקים, לימודי כלכלה ולימודי ניהול משאבי אנוש. מטרת התוכנית היא להקנות לתלמידים בסיס אקדמי בתחומים אלה ובמקביל, להקנות ידע יישומי וכלים להבנת תהליכים מרכזיים בחברה. תואר זה מאפשר לבוגריו להמשיך בלימודיהם לתארים מתקדמים במגוון תחומים.

תאריך פתיחת תוכנית | משך הלימודים | ימי לימוד | שכר לימוד | תנאי קבלה | תעודת הבוגר | קורסי התוכנית | חובת אנגלית | הבעה עברית | פטורים על סמך לימודים קודמים

 

למידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: 03-7384747.

לטופס רישום מקוון

תאריך פתיחת תוכנית הלימודים:

מחזור מרס 2024: יום שלישי, כ"ז באדר תשפ"ד, 7 במרס 2024

 

משך הלימודים בשנתיים קלנדריות (6 סמסטרים רצופים):

שנה א:   סמס' ב'  + סמס' קיץ

שנה ב:   סמס' א' + סמס' ב'  + סמס' קיץ

שנה ג:   סמס' א'

 

ימי הלימוד:

יום שלישי (מפגשים פרונטלים):  בין השעות 16:00- 22:00

יום שישי (מקוון - ZOOM):  בין השעות 07:30- 14:00.

לימודי האנגלית , התרגולים ומפגשי הייעוץ בקורסים המתוקשבים (מפגשים פרונטלים) ביום שני בשעות אחה"צ.

* הלימודים יתקיימו במשך כל השנה (כולל חודשי הקיץ וחופשת הסמסטרים).

** מבחנים : קביעת מועדי הבחינות בסמכות מדור בחינות של האוניברסיטה בלבד ובהתאם ללוח הבחינות הכללי של האוניברסיטה (חלק מהבחינות יתקיימו בשעות הבוקר/הצהריים).

 

שכר לימוד:

ללהערכת עלויות לתוכנית 'יהלום סמסטר אביב' לחץ כאן.

 

תנאי קבלה וסדרי רישום :

לתנאי הקבלה וסדרי רישום לחץ כאן.

 

התואר:

בתעודת הבוגר ייכתב "רב-תחומי במדעי החברה".

 

מבנה תוכנית לימוד אחודה (ללא בחירה): ב.א רב-תחומי במדעי החברה בתחומי כלכלה, מנהל עסקים ומשאבי אנוש.

אנו מציינים את היקף שעות הלימוד ביחידות של שעות שנתיות (ש"ש להלן). כאשר כל ש"ש מציינת שעתיים שבועיות במשך סמסטר שלם (15-13 שבועות).

חטיבת כלכלה ומנהל עסקים (15 ש"ש)  
מבוא לכלכלה מיקרו (הרצאה +תרגיל) 1.5
מבוא לכלכלה מקרו (הרצאה + תרגיל) 1.5
מתמטיקה למדעי החברה א (הרצאה + תרגיל) 1.5
מתמתיקה למדעי החברה ב (הרצאה + תרגיל) 1.5
יסודות המימון (הרצאה + תרגיל) 1.5
כלכלת ישראל 1.5
יסודות הניהול 1
יסודות השיווק 1
דיני חוזים 1
ניהול משא ומתן 1
סמינריון                                                                                           2

 

חטיבת משאבי אנוש (15 ש"ש)  
התנהגות ארגונית א 1   
התנהגות ארגונית ב 1
ניהול משאבי אנוש ופיתוח משאבי אנוש 2
פסיכולוגיה חברתית 2
יחסי עבודה 2
מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית 2
הנעת עובדים 2
קבלת החלטות 1
סמינריון                                                                                           2

 

חטיבה מתודולוגית (7 ש"ש)  

מבוא לסטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב לכלכלנים

א (הרצאה + תרגיל)

2  

מבוא לסטטיסטיקה היסקית ושימושי מחשב לכלכלנים

ב (הרצאה + תרגיל)

2
שיטות מחקר 2
הדרכה ביבליוגרפית 1

 

חטיבה משלימה (17 ש"ש)   *ייתכנו שינויים בקורסים אלו                       
מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת 1  
כלכלת משאבי אנוש 1
מגדר אתניות ומעמד בארגונים 1
שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות 1
ניהול קישרי עובדים-מורחב (מתוקשב) 2
מיומנויות בניהול 1
פסיכולוגיה ארגונית 1
אבחון ויעוץ ארגוני 1
אתיקה בניהול 1
אסטרטגיות בניהול 2
כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן 1
קורסי בחירה 4

 

חטיבת לימודי יסוד ביהדות (10 ש"ש)  
תנ"ך                                                                                                 4
תלמוד   4   
פילוסופיה/תולדות עם ישראל 2

                                                                                            סה"כ 64 ש"ש

למסיימים בשנתיים יינתן פטור אקדמי (ולא כספי) של 4 ש"ש מקורסי הבחירה בחטיבה המשלימה, והלימודים יהיו בהיקף של 60 ש"ש.

 

חובות נוספים:

אנגלית

חובה על כל סטודנט לסיים את חובותיו בשפה האנגלית עד תום שנה ב' ללימודיו באוניברסיטה.  סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ממוינים לקורסים באנגלית לפי תוצאות פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית הארצית או במבחן אמי"ר.

חשוב! בכדי להתקבל ללימודים נדרש ציון 85 ומעלה (רמת בסיסי) בבחינת אמי"ר / פרק האנגלית בפסיכומטרי.

לתקנון פטורים ללימודי אנגלית לתואר ראשון לחץ כאן.

השלמת הדרישות האקדמיות באנגלית לחץ כאן.

 

הבעה עברית

כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית במהלך לימודיו לתקנון לחץ כאן

הבחינות/הקורסים בהבעה עברית מתקיימים בקמפוס מספר פעמים בשנה. לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם היחידה להבעה אקדמית 

 

הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים:

אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים ממוסד אחר על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה וע"פ הנחיות המל"ג כפי שנקבעות מעת לעת.

מדור הסטטוס מוסמך לאשר פטור ולהכיר בלימודים קודמים, על פי הקריטריונים והנהלים שייקבעו על ידי ועדת הסטטוס מעת לעת.

להגשת טופס פניה למדור סטטוס לחץ כאן.

למידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר דרך עמוד צור קשר או בטלפון: , 03-7384747.