לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג - ינשופים מחזור ז (שנה ב)

קמפוס

בנין טבע 211-2

חדר 25

 

מיקום:זום

 

 

ימי רביעי

שעה

מקצוע

ימי שישי

שעה

מקצוע

26/10/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

28/10/2022

07:30-09:30

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

10:00-10:30

תולדות ישראל

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

02/11/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

04/11/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

היבטים כלכלים וסוציולוגים

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

09/11/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

11/11/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש-ביטול שיעור רק לקבוצה של רחל שרעבי

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

16/11/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

18/11/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

23/11/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

25/11/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

30/11/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

02/12/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

07/12/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

09/12/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

14/12/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

16/12/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

21/12/2022

17:00-19:00

 

23/12/2022

 

 

חופשת חנוכה-אין לימודים

19:15-20:45

 

חופשת חנוכה-אין לימודים

 

 

 

21:00-21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12/2022

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

30/12/2022

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

04/01/2023

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

06/01/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

11/01/2023

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

13/01/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

18/01/2023

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

20/01/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

יסודות המימון-הרצאה

סוף סמסטר א

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

יסודות המימון-תרגול

 

10:50-12:20

היבטים כלכלים וסוציולוגים

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

25/01/2023

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

27/01/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-22:30

תכנון ותקצוב

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר-אחרון

 

 

 

 

   

01/02/2023

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

03/02/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-22:30

תכנון ותקצוב

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

08/02/2023

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

10/02/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-22:30

תכנון ותקצוב

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

15/02/2023

17:00-19:00

מערכות מידע ניהוליות

17/02/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:15-20:45

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-22:30

תכנון ותקצוב

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

22/02/2023

17:00-18:30

יסודות המימון -חזרה למבחן

24/02/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:00-20:30

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

20:45-22:15

תכנון ותקצוב

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

01/03/2023

17:00-18:30

יסודות המימון-חזרה למבחן

03/03/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

19:00-20:30

תכנון ותקצוב

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

20:45-22:15

תכנון ותקצוב

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

08/03/2023

19:00-20:30

 

10/03/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

חופשת פורים-אין לימודים

20:45-22:15

 

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

 

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

רביעי-קמפוס

בניין 203 חדר 221

סמסטר ב'

שיש-זום

 

 

15/03/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

17/03/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

22/03/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

24/03/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

29/03/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

31/03/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/04/2023

17:00-19:00

 

07/04/2023

07:30-09:00

 

חופשת פסח אין לימודים

19:15-20:45

 

חופשת פסח אין לימודים

09:10-10:40

 

 

21:00-21:45

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

12/04/2023

17:00-19:00

 

14/04/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול

חופשת פסח אין לימודים

19:15-20:45

 

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש

 

21:00-21:45

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/04/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

21/04/2023

07:30-09:00

סמינריון בניהול-אחרון

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

סמינריון במשאבי אנוש-אחרון

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

26/04/2023

17:00-18:30

 

28/04/2023

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

יום העצמאות- אין לימודים

18:45-20:15

 

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:30-22:00

 

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

03/05/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

05/05/2023

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

10/05/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

12/05/2023

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

17/05/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

19/05/2023

07:30-09:00

 

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

יום ירושלים- אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/05/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

26/05/2023

07:30-09:00

 

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

חג שבועות אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

31/05/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

02/06/2023

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

07/06/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

09/06/2023

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

פסיכולוגיה ארגונית

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב

 

 

 

 

 

 

14/06/2023

17:00-18:30

מבוא למנהל ציבורי

16/06/2023

07:30-09:00

פסיכולוגיה ארגונית-אחרון

 

18:45-20:15

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

תולדות ישראל

 

20:30-22:00

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

יסודות הניהול מורחב-אחרון

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות השיווק מורחב-אחרון

 

 

 

 

 

 

21/06/2023

17:00-19:00

מבוא למנהל ציבורי

23/06/2023

07:30-09:00

 

 

19:15-20:45

מבוא למנהל ציבורי

 

09:10-10:40

 

 

21:00-21:45

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00