מורן לוי
ר' מדור תוכניות מובנות ולימודי תעודה

לוי מורצקי מורן

ר' מדור תוכניות מובנות ולימודי תעודה
מחלקה
המדור לתכניות מובנות (המל"מ)
דוא"ל
moran.levi@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 24/04/2023