רשימת הקורסים לפי חטיבות הלימוד - יהלום שנה א

 

חטיבה ראשונה-כלכלה מנהל עסקים-15 ש"ש מספר קורס נקודות זכות
מבוא לכלכלה מיקרו-הרצאה 93-400-01 1
מבוא לכלכלה מיקרו-תרגיל 93-400-02 0.5
מבוא לכלכלה מאקרו-הרצאה 93-401-01 1
מבוא לכלכלה מאקרו-תרגיל 93-401-02 0.5
מתמטיקה למדעי החברה א'-הרצאה 93-450-01 1
מתמטיקה למדעי החברה א'-תרגיל 93-450-02 0.5
מתמטיקה למדעי החברה ב'-הרצאה 93-451-01 1
מתמטיקה למדעי החברה ב'-תרגיל 93-451-02 0.5
יסודות המימון 93-797-01 1.5
כלכלת ישראל 93-455-01 1.5
יסודות הניהול 93-799-01 1
יסודות השיווק 93-739-01 1
דיני חוזים 93-459-01 1
ניהול משא ומתן 93-457-04 1
סמינריון בכלכלה 93-458-01/02/03/04 2
     
חטיבה שניה- משאבי אנוש-15 ש"ש    
התנהגות ארגונית א' 93-005-01 1
התנהגות ארגונית ב' 93-006-01 1
ניהול משאבי אנוש  93-217-01 2
פסיכולוגיה חברתית 93-252-04 2
דיני ויחסי עבודה א 93-495-02 1
דיני ויחסי עבודה ב 93-496-02 1
מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית 93-098-02 2
הנעת עובדים 93-204-02 2
קבלת החלטות 93-056-04 1
סמינריון במשאבי אנוש 93-230-02/04/06 2
חטיבה בלימודים מתודולוגים-7 ש"ש    
מבוא לסטטיסטיקה  א' 93-022-02 1.5
מבוא לסטטיסטיקה א'-תרגיל 93-022-06/07 0.5
מבוא לסטטיסטיקה ב' 93-023-04 1.5
מבוא לסטטיסטיקה ב'-תרגיל 93-023-08/09 0.5
שיטות מחקר 93-003-02 2
הדרכה ביבליוגרפית 93-004-02 1
     
קורסי השלמה-13 ש"ש    
אבחון וייעוץ ארגוני 93-440-02 1
כלכלת משאבי אנוש 93-456-02 1
מגדר אתניות ומעמד בארגונים 93-235-02 1
שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות  93-442-02 1
ניהול קישרי עובדים-מורחב (מתוקשב) 93-437-02 2
מיומנויות בניהול 93-220-04 1
פסיכולוגיה ארגונית 93-255-02 1
מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת 93-429-02 1
אתיקה בניהול 93-222-02 1
אסטרטגיות בניהול 93-433-02 2
כלכלה התנהגותית בניהול משא"ן 93-447-02 1
     
חטיבה בלימודי יסוד-10 ש"ש    
הכתובה כמקור הסטורי  בתולדות עם ישראל-מתוקשב  04-541-38 2
שלום ומלחמה במקרא-מתוקשב 01-098-39 2
מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשווית 04-430-39 2
טעמי המצוות 03-001-38 2
סוגיות בנושאים אקטואליים-מתוקשב  02-093-38 2
     
  סה"כ 60
הבעה    
אנגלית