לוז לשבוע ההשלמה לאנשי מילואים וכוחות הביטחון | תוכניות חץ, יהלום וינשופים

שם התוכנית

יום רביעי
24/1/24

יום חמישי
25/1/24

יום שישי
26/1/24

יום ראשון
28.1.24

יום שני
29.1.24

יום שלישי
30.1.24

הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

ינשופים שנה א

לימודים פרונטלים בין השעות 17-22 *התנהגות ארגונית א *מימניות בניהול *ניהל משאבי אנוש  בנין 1002 כיתה 1

 

לימודים בזום בין השעות 7:30-14:00 *מיקרו *ניהול שינויים בארגונים *דיני ויחסי עבודה

 

השלמת קורס מתוקשב-סטט א 17:00-18:00-בזום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינשופים שנה ב

לימודים בזום/פרונטלי בין השעות 18-22 *השלמה של קורס מתוקשב-"תולדות ישראל-בזום  *יסודות המימון הרצאה *יסודות המימון -תרגיל  בנין 211-2 כיתה 25

 

לימודים בזום בין השעות 7:30-14:00 *סמנריון בניהול  *סמינריון משאבי אנוש *שיטות מחקר *שיטות מחקר

השלמת קורס -מערכות מידע ניהוליות  בין השעות   18:00-20:00-בזום

השלמת קורס מתוקשב-"היבטים כלכליים וסוציולוגים" -20:00-21:30-בזום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חץ שנה ב

 

השלמת קורס מתוקשב-"ניהול קשרי עובדים -17:00-18:30-בזום

לימודים בזום בין השעות 7:30-14:00 *פסיכופתלוגיה  *מסכת אבות  *שיטות מחקר *שיטות מחקר

 

לימודים פרונטלים בין השעות 16-21 *פסיכולוגיה פיזיולוגית *מנהל ציבורי *החברה הישראלית   בנין 207 כיתה 1

 

השלמת קורס מתוקשב-סטט ב יתקיים ביום חמישי 1.2.24 -בזום בשעה 17:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

חץ שנה ג

 

 

לימודים בזום בין השעות 7:30-14:00 *פסיכולוגיה חברתית   *פסיכולוגיה חברתית   *סמינריון בפסיכולוגיה  *סמינריון בפסיכולגיה

השלמת קורס מתוקשב-היחס לבע"ח במקרא 16:00-17:30-בזום

לימודים פרונטלים בין השעות 16-21 *מימניות בניהול  *אתיקה בניהול  *התנהגות ארגונית ב   בנין 507 כיתה 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהלום שנה א

 

השלמת קורס מתוקשב-" הדרכה ביבלוגרפית " 18:00-19:00-בזום

לימודים בזום בין השעות 7:30-14:00 *מיקרו *מתמטיקה א/מיקרו-תרגיל *מתמטיקה הרצאה   *מעבדה EXEL

 

לימודים פרונטלים בין השעות 16-21 *דיני ויחסי עבודה  *סטטיסטיקה א  *מגדר אתניות ומעמד בארגונים   בנין 905 כיתה 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהלום שנה ב

 

השלמת קורס מתוקשב-"ניהול קשרי עובדים 17:00-18:30-בזום

לימודים בזום בין השעות 7:30-14:00 *מסכת אבות    *כלכלת ישראל    *יסודות המימון   *יסודות הניהול

 

לימודים פרונטלים בין השעות 16-21 *פסיכולוגיה חברתית *ניהול משאבי אנוש *ניהול משאבי אנוש   בנין 905 כיתה 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהלום אביב שנה ב

 

 

לימודים בזום בין השעות 7:30-14:00 *מנהל ציבורי *דיני ויחסי עבודה *שיטות מחקר *שיטות מחקר

 

 

לימודים פרונטלים בין השעות 16-21 *מבוא לקמונעות  *מבוא לקמונעות  *תורת הצרכן   בנין 604 כיתה 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהלום אביב שנה ג

 

 

לימודים בזום בין השעות 7:30-14:00 *ניהול משא ומתן *שיווק לקונים  *פסיכולוגיה חברתית *פסיכולוגיה חברתית

השלמת קורס מתוקשב-"הנעת עובדים"  17:00-18:30-בזום

 

לימודים פרונטלים בין השעות 16-21 *סמינריון אריה נחמיאס- בנין 502 כיתה 24 /סמנריון יוסף טובול בנין 502 כיתה 25/סמינריון שירית כתב הרץ בנין 502 כיתה 26  *רטוריקה בנין 507 כיתה 106