רשימת קורסים לפי שנת לימוד - יהלום אביב מחזור ב

יהלום  אביב מחזור ב' (שנה א') - תשפ"ג

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לכלכלה מיקרו  -הרצאה                  

93-400-12

ד"ר אבי טילמן

2

ב

חובה

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל                   

93-400-13

מר אילן לוי

1

ב

חובה

סטטיסטיקה לכלכלנים א-הרצאה

93-022-12

ד"ר קוז'וקרו לוצי

3

ב

חובה

סטטיסטיקה לכלכלנים א-תרגיל

93-022-13

מר אלעד בוכריס

1

ב

חובה

מתמטיקה  א- הרצאה

93-450-12

ד"ר מיכל ובר

2

ב

חובה

מתמטיקה  א-תרגיל

93-450-13

מר אילן לוי

1

ב

חובה

אבחון ויעוץ ארגוני

93-440-12

ד"ר יוסף הלר

2

ב

בחירה

דיני חוזים

93-459-12

ד"ר אייל ברגר

2

ב

חובה

סיפורי המקרא ומה שקרא

04-050-39

ד"ר עמית דגן

4

ב

יהדות

הדרכה ביבלוגרפית

93-004-12

גב' לורן דגן

2

ב

חובה

סטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב

93-023-12

ד"ר נדב אופיר

3

קיץ

חובה

מעבדה SPSS

93-023-13

מר אילן לוי

1

קיץ

חובה

מבוא לכלכלה מאקרו  -הרצאה                  

93-401-12

ד"ר אבי טילמן

2

קיץ

חובה

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל                   

93-401-13

מר אילן לוי

1

קיץ

חובה

משאבי אנוש כמנוע לחדשנות

93-491-12

ד"ר עידית ביטון

2

קיץ

בחירה

מתמטיקה  ב- הרצאה

93-451-12

ד"ר מיכל ובר

2

קיץ

חובה

מתמטיקה  ב-תרגיל

93-451-12

מר אילן לוי

1

קיץ

חובה

ניהול משא ומתן

93-457-12

יחיאל שבי

2

ב

חובה

יסודות השיווק

93-739-12

רון ברגר

2

קיץ

חובה

שלום ומלחמה

01-098-38

ד"ר צבי שמעון

4

קיץ

בחירה

יהלום  אביב מחזור ב' (שנה ב') - תשפ"ד

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

כלכלת ישראל

93-455-12

פרופ יוסי מעלם

3

קיץ

חובה

שיטות מחקר

93-003-12

ד"ר שמעון פרידקין

4

א

חובה

התנהגות ארגונית ב

93-006-12

ד"ר יוסף הלר

2

ב

 

מבוא לקמונעות

93-031-12

ד"ר אלי מירון

4

א

בחירה

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-12

ד"ר קובי דביר

4

שנתי

בחירה

תורת הצרכן

93-034-12

ד"ר אבי טילמן

3

א

 

יסודות הניהול

93-799-12

ט.נ

2

ב

חובה

יסודות השיווק

93-739-12

רון ברגר

2

ב

חובה

יהודי מרוקו

04-538-38

דורון דנינו

4

ב

יהדות

דיני ויחסי עבודה

93-405-12

ד"ר אייל ברגר

4

ב

חובה

ניהול שיווק מיתוג ודאטה בקמונעות

93-032-12

ד"ר אלי מירון

4

ב

בחירה

ניהול משאבי אנוש ופיתוח משאבי אנוש

93-217-12

ד"ר גד רביד

4

ב

חובה

תורת הפירמה

93-035-12

ד"ר אבי טילמן

3

קיץ

 

קבלת החלטות

93-056-12

ד"ר קובי דביר

2

קיץ

חובה

הפילוסופיה של הרמב"ם

03-099-39

ד"ר מאיר סיידלר

4

קיץ

יהדות

סמינריון במשאבי אנוש

93-230-12

ד"ר דביר קוה

4

קיץ

חובה

93-230-13

ד"ר אבי יוספוב

93-230-14

ד"ר אלה קורן

התנהגות ארגונית א

93-005-12

יוסף הלר

2

א

חובה

אתיקה בניהול

93-222-12

צוריאל ראשי

2

קיץ

בחירה

יסודות המימון

93-797-12

ד"ר ליאת ליפשיץ

3

קיץ

חובה

יהלום  אביב מחזור ב' (שנה ג') - תשפ"ה

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

סמינריון (כלכלה)

93-458-12

ד"ר אריה נחמיאס

4

א

חובה

93-458-13

ד"ר יוסף טובול

93-458-15

ד"ר שירית כתב הרץ

פסיכולוגיה חברתית

93-252-12

אייל קחונובר

4

א

חובה

רטוריקה

93-059-01

ד"ר צוריאל ראשי

2

א

בחירה

יהדות -מעשי חכמים

02-062

רבין שושטרי

4

א

יהדות

שיווק לקונים ותהליכי קניה בעולם היברידי

93-033-12

אלימלך מרון

4

א

בחירה

הנעת עובדים

93-204-12

יחיאל שבי

4

א

חובה

   

סה"כ נ"ז

120