מבנה תוכנית יהלום - ב.א רב תחומי במדעי החברה

(כלכלה מינהל עסקים ומשאבי אנוש)

חטיבת כלכלה מינהל עסקים (15 ש"ש)

 
מבא לכלכלה מיקרו (ה+ת) 1.5
מבוא לכלכלה מאקרו 1.5
מתמטיקה למדעי החברה א (ה+ת) 1.5
מתמטיקה למדעי החברה ב (ה+ת) 1.5
יסודות המימון 1.5
כלכלת ישראל 1.5
יסודות הניהול 1
יסודות השיווק 1
דיני חוזים 1
ניהול משא ומתן 1
סמינריון 2
   

חטיבת משאבי אנוש (15 ש"ש)

 
הנעת עובדים 2
התנהגות ארגונית א' 1
התנהגות ארגונית ב' 1
יחסי עבודה 2
מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית 2
ניהול משאבי אנוש ופיתוח משאבי אנוש 2
פסיכולוגיה חברתית 2
קבלת החלטות 1
סמינריון במשאבי אנוש 2
   

חטיבה מתודולוגית (7 ש"ש)

 
הדרכה ביבליוגרפית 1
מבוא לסטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א' 2
מבוא לסטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב' 2
שיטות מחקר 2
   

 קורסי השלמה (17 ש"ש)

17 

   

חטיבת לימודי יסוד ביהדות (10 ש"ש)

 
תנ"ך 2
תנ"ך 2
תלמוד 2
תלמוד 2
פילוסופיה/תולדות עם ישראל 2
סה"כ 64 ש"ש

למסיימים בשנתיים יינתן פטור של 4 ש"ש מקורסי השלמה והלימודים יהיו בהיקף של 60 שעות שנתיות (ש"ש)

חובות נוספות: על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון האוניברסיטה; אנגלית והבעה עברית.

 

>> לצפייה בתנאי הקבלה וסדרי רישום<<