דר' אירית קאופמן

דר'
דר' אירית קאופמן
הוראה לתואר: 
דוא"ל : 
שעות קבלה: 
תחום: 

ניהול