רשימת קורסים לפי שנת לימוד - יהלום מחזור ה (שנה א)

יהלום מחזור ה' (שנה א') - תשע"ט

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לכלכלה מיקרו  -הרצאה                  

93-400-01

ד"ר אבי טילמן

1

ב

חובה

מבוא לכלכלה מיקרו - תרגיל                   

93-400-02

מר אילן לוי

0.5

ב

חובה

סטטיסטיקה לכלכלנים א-הרצאה

93-022-02

ד"ר לוצ'י קזקרו

1.5

ב

חובה

סטטיסטיקה לכלכלנים א-תרגיל

93-022-06

מר דני ביתן

0.5

ב

חובה

סטטיסטיקה לכלכלנים א-תרגיל

93-022-07

גב' רקפת לוי

ב

חובה

מתמטיקה  א- הרצאה

93-450-01

ד"ר שרית נתן מנור

1

ב

חובה

מתמטיקה  א-תרגיל

93-450-02

מר אילן לוי

0.5

ב

חובה

מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-02

ד"ר מוטי חזיזה

2

ב

חובה

התנהגות ארגונית א

93-005-01

ד"ר דביר קווה

1

ב

חובה

אבחון וייעוץ ארגוני

93-440-02

ד"ר אתי פז

1

ב

בחירה

הכתובה

04-541-38

ד"ר חגית עמרני

2

ב

יהדות

הדרכה ביבליוגרפית

93-400-02

גב' לורן דגן

1

ב

חובה

מבואלכלכלה מקרו- הרצאה                    

93-401-01

ד"ר אבי טילמן

1

קיץ

חובה

מבוא לכלכלה מקרו-תרגיל

93-401-02

מר אילן לוי

0.5

קיץ

חובה

כלכלת משאבי אנוש

93-456-02

ד"ר אבי טילמן

1

קיץ

בחירה

מתמטיקה ב-הרצאה

93-451-01

ד"ר שרית נתן מנור

1

קיץ

חובה

מתמטיקה  ב-תרגיל

93-451-02

מר אילן לוי

0.5

קיץ

חובה

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

93-235-02

גב' גילית ברקת

1

קיץ

בחירה

שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות

93442-02

ד"ר אלה קורן

1

קיץ

בחירה

התנהגות ארגונית ב

93-006-02

ד"ר דביר קווה

1

קיץ

חובה

שלום ומלחמה במקרא

01-098-39

ד"ר צבי שמעון

2

קיץ

יהדות

יהלום מחזור ה' (שנה ב') - תש"פ

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

כלכלת ישראל

93-455-02

ד"ר אסנת ישראלי

1.5

א

חובה

יסודות הניהול

93-799-02

ד"ר יאיר אורבך

1

א

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' - הרצאה

93-023-02

ד"ר לוצי קזקרו

1.5

א

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' - תרגיל

93-023-06

מר דני ביתן

0.5

א

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לכלכלנים ב' - תרגיל

93-023-07

מר אילן לוי

חובה

יסודות השיווק

93-739-02

ד"ר אירית קאופמן

1

ב

חובה

שיטות מחקר

93-003-02

ד"ר שמעון פרידקין

2

ב

חובה

ניהול משאבי אנוש ופיתוח משאבי אנוש

93-217-02

ד"ר גד רביד

2

א

חובה

ניהול קישרי עובדים-מורחב (מתוקשב)

93-437-02

ד"ר מיכל סלצקי

2

שנתי-מתוקשב

בחירה

תורה ומנהיגות יהודית בימי הביניים (יהדות)

04-206-39

ד"ר חגית עמרני

2

שנתי

יהדות

טעמי המצוות - חצי מתוקשב

03-001-38

ד"ר אלי גורפינקל

2

א

יהדות

פסיכולוגיה חברתית

93-252-02

ד"ר אייל קלונבר

2

ב

חובה

מיומנויות בניהול

93-220-02

ד"ר אפרת קנולר

1

ב

בחירה

פסיכולוגיה ארגונית

93-255-02

ד"ר ארז יעקובי

1

ב

בחירה

מאגר משאבי אנוש של חברי כנסת

93-429-02

ד"ר אסף בקר

1

ב

בחירה

אתיקה בניהול

93-222-02

ד"ר נתנאל דרורי

1

ב

בחירה

ט.נ

 

 

 

קיץ

 

ט.נ

 

 

 

קיץ

 

ט.נ

 

 

 

קיץ

 

ט.נ

 

 

 

קיץ

 

ט.נ

 

 

 

קיץ

 

יהלום מחזור ה' (שנה ג') - תשפ"א

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

ט.נ