רשימת קורסים לפי שנת לימוד - חץ מחזור י"א

חץ מחזור י"א  (שנה א') - תשפ"ג

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

 

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-01

ד"ר אמיר זילבר

4

ב

חובה

 

מבוא לאנתרופולוגיה

93-202-01

ד"ר יפעת עוז

4

ב

בחירה

 

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

93-143-01

ד"ר ניר שנידרמן

2

ב

בחירה

 

ניהול רשות בעידן המודרני

93-134-01

ד"ר שוקי  אמרני

2

ב

בחירה

 

מבוא לסוציולוגיה הרצאה

93-201-01

ד"ר יפעת עוז

4

ב

בחירה

 

מבוא לסוציולוגיה תרגיל

93-201-02

ד"ר יפעת עוז

2

ב

בחירה

 

הכתובה

04-541-40

ד"ר חגית עמרני

4

ב

יהדות

 

הדרכה ביבלוגרפית

93-004-01

גב' לורן דגן

2

ב

חובה

 

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

93-011-01

ד"ר זהורית דדון גולן

4

קיץ

חובה

 

נשים בחברה הישראלית

93-241-01

ד"ר יפעת עוז

2

קיץ

בחירה

 

ניהול משא ומתן

93-457-01

ד"ר מתי רחמים

2

קיץ

חובה

 

פסיכולוגיה התפתחותית

93-254-01

ד"ר כרמית פוקס אברבנל

4

קיץ

חובה

 

ניהול משברים לחברות וארגונים( מתוקשב)

93-446-01

ד"ר יחיאל שבי

4

קיץ

חובה

 

זהויות לאומיות בקונפליקט

93-131-01

ד"ר אבי שריד

2

קיץ

בחירה

 

חץ מחזור י"א (שנה ב') - תשפ"ד

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

 

שיטות מחקר

93-003-01

ד"ר אמיר זילבר

4

א

חובה

 

פסיכופתלוגיה

93-302-01

ד"ר ענת שקד

4

שנתי

חובה

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית

93-259-01

ד"ר ענבל שרביט גינון

4

שנתי

חובה

 

מבוא לסטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב' (מתוקשב)

93-012-01

ד"ר זהורית דדון גולן

4

שנתי

חובה

 

ניהול קשרי עובדים מורחב - (מתוקשב)

93-437-01

ד"ר מיכל סלצקי

4

שנתי

חובה

 

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשוית

04-030-38

ד"ר חגית עמרני

4

שנתי

יהדות

 

החברה הישראלית

 93-203-01

ד"ר קרן אבהר

4

שנתי

בחירה

 

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-01

ד"ר גלית ברק דניאלי

4

ב

חובה

 

פדרליזם וניהול סיכסוכים

93-036-01

ד"ר שוש שור

2

ב

בחירה

 

גישור בין תרבותי

93-037-01

ד"ר שוש שור

2

ב

בחירה

 

יסודות השיווק

93-739-01

ד"ר אירית קאופמן

2

ב

חובה

 

יסודות הניהול

93-799-01

ד"ר דוד שלום

2

ב

חובה

 

קבלת החלטות

93-056-01

ד"ר מוטי אמר

2

ב

חובה

 

תאוריות באישיות

93-253-01

ד"ר הדר קשת

4

קיץ

חובה

 

סמינריון בניהול

93-454-11

ד"ר מיכל סלצקי

4

קיץ

חובה

 

93-454-12

ד"ר אורי גרוסמן

 

93-454-13

ד"ר קובי דביר

 

התנהגות ארגונית א

93-005-01

ד"ר חן ריגר

2

קיץ

חובה

 

מדרשי אגדה

02-371-55

ד"ר עמיחי כהן

4

קיץ

יהדות

 

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית – חצי מתוקשב

03-099-38

אלי גורפינקל

4

ב

יהדות

 

חץ מחזור י"א (שנה ג') - תשפ"ה

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נ"ז

סמסטר

איפיון

 

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

93-252-01

ד"ר אייל קלונובר

4

א

חובה

 

סמינריון עיוני (פסיכולוגיה)

93-260-01

ד"ר דביר קווה

4

א

חובה

 

93-260-02

ד"ר יפעת עוז

 

93-260-03

ד"ר אלה קורן

 

התנהגות ארגונית ב

93-006-01

ד"ר חן ריגר

2

א

חובה

 

אתיקה בניהול

93-222-01

???

2

א

חובה

 

מיומניות בניהול

93-220-01

אירית קאופמן

2

א

חובה

 

עיונים במשנת הרס"ג

02-263-38

ד"ר דרור ארליך

4

א

יהדות

 

   

סה"כ נ"ז

120