רשימת קורסים לפי שנת לימוד - חץ מחזור ט

*ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים

חץ מחזור ט' (שנה א') - תשפ"א

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-01

ד"ר אמיר זילבר

2

ב

חובה

מבוא לאנתרופולוגיה

93-202-01

ד"ר יפעת עוז

2

ב

חובה

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

93-143-01

ד"ר ניר שנידרמן

1

ב

בחירה

ניהול רשות בעידן המודרני

93-134-01

ד"ר שוקי  אמרני

1

ב

בחירה

מבוא לסוציולוגיה הרצאה

93-201-01

ד"ר יפעת עוז

2

ב

חובה

מבוא לסוציולוגיה תרגיל

93-201-02

ד"ר יפעת עוז

1

ב

חובה

הכתובה

04-541-40

ד"ר חגית עמרני

2

ב

יהדות

הדרכה ביבלוגרפית

93-004-01

גב' לורן דגן

1

ב

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

93-011-01

ד"ר זהורית דדון גולן

2

קיץ

חובה

נשים בחברה הישראלית

93-241-01

ד"ר יפעת עוז

1

קיץ

בחירה

ניהול משא ומתן

93-457-01

ד"ר מתי רחמים

1

קיץ

חובה

מבוא ליחב"ל-הרצאה

93-052-01

ד"ר קובי דביר

2

קיץ

חובה

מבוא ליחב"ל-תרגיל

93-052-02

ד"ר כרמית פוקס אברבנל

1

קיץ

חובה

93-052-03

מר ניר לויטן

חובה

זהויות לאומיות בקונפליקט

93-131-01

ד"ר אבי שריד

1

קיץ

בחירה

ברון הבא מלך המשיח-הרעיו המשיחי

03-062-95

ד"ר אלי גרונפינקל

2

קיץ

יהדות

 

 

 

 

 

 

חץ מחזור ט' (שנה ב ) - תשפ"ב

שם הקורס

קוד קורס

שם מרצה

נק"ז

סמסטר

מפגשים

מבוא לממשל ופוליטיקה-הרצאה

93-051-01

ד"ר קובי דביר

2

שנתי

חובה

מבוא לממשל ופוליטיקה-תרגיל

93-051-02

ד"ר גיתית לוי פז

1

שנתי

חובה

93-051-03

ד"ר כרמית פוקס

חובה

מבוא למינהל ציבורי ומדניות ציבורית

93-098-01

ד"ר גלית ברק דניאלי

2

ב

חובה

תולדות המחשבה המדינית

93-053-01

ד"ר דקלה שר

2

שנתי

חובה

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

93-129-01

ד"ר שוש שור

2

שנתי

חובה

החברה הישראלית

93-203-01

ד"ר קרן  אבהר

2

שנתי

חובה

מבוא לסטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב' (מתוקשב)

93-012-01

ד"ר זהורית דדון גולן

2

שנתי

חובה

שיטות מחקר

93-003-01

ד"ר אמיר זילבר

2

א

חובה

ניהול קשרי עובדים

93-437-01

ד"ר מיכל סלצקי

2

שנתי

חובה

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשוית

04-030-38

ד"ר חגית עמרני

2

שנתי

יהדות

תיאוריות סוציולוגיות

93-219-01

ד"ר עופר קצ'רגין

2

ב

חובה

קבלת החלטות

93-056-01

מוטי אמר

1

ב

חובה

סמינריון מדעי המדינה

93-150-01

ד"ר מיכל סלצקי

2

קיץ

חובה

93-150-02

ד"ר רינהולד יונתן

חובה

93-150-03

ד"ר אבי בר

חובה

התנהגות ארגונית א

93-005-01

ד"ר חן ריגר

1

קיץ

חובה

מבוא לתקשורת המונים

93-120-01

ד"ר צוריאל ראשי

2

קיץ

חובה

מדרשי אגדה

02-371-55

ד"ר עמיחי כהן

2

קיץ

יהדות

חץ מחזור ט'  (שנה ג') - תשפ"ג

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

93-252-01

ד"ר אייל קלונובר

2

א

חובה

סמינריון עיוני (סוציולוגיה)

93-240-01

פרופ' רחל שרעבי

2

א

חובה

93-240-02

ד"ר יפעת עוז

93-240-03

ד"ר אלה קורן

התנהגות ארגונית ב

93-006-01

ד"ר חן ריגר

1

א

חובה

אתיקה בניהול

93-222-01

ניר שניידרמן

1

א

חובה

מיומניות בניהול

93-220-01

אירית קאופמן

1

א

חובה

היחס לבעלי חיים במקרא

01-010-39

ד"ר עמיחי נחשון

2

א

יהדות

 

 

סה"כ נק"ז

60