רשימת קורסים לפי שנת לימוד - חץ מחזור י

חץ מחזור י'  (שנה א') - תשפ"ב

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-01

ד"ר אמיר זילבר

2

ב

חובה

מבוא לאנתרופולוגיה

93-202-01

ד"ר יפעת עוז

2

ב

בחירה

ניהול הקונפליקט הערבי ישראלי

93-143-01

ד"ר ניר שנידרמן

1

ב

בחירה

ניהול רשות בעידן המודרני

93-134-01

ד"ר שוקי  אמרני

1

ב

בחירה

מבוא לסוציולוגיה הרצאה

93-201-01

ד"ר יפעת עוז

2

ב

בחירה

מבוא לסוציולוגיה תרגיל

93-201-02

ד"ר יפעת עוז

1

ב

בחירה

הכתובה

04-541-40

ד"ר חגית עמרני

2

ב

יהדות

הדרכה ביבלוגרפית

93-004-01

גב' לורן דגן

1

ב

חובה

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א

93-011-01

ד"ר זהורית דדון גולן

2

קיץ

חובה

נשים בחברה הישראלית

93-241-01

ד"ר יפעת עוז

1

קיץ

בחירה

ניהול משא ומתן

93-457-01

ד"ר מתי רחמים

1

קיץ

חובה

פסיכולוגיה התפתחותית

93-254-01

ד"ר כרמית פוקס אברבנל

2

קיץ

חובה

ניהול משברים לחברות וארגונים( מתוקשב)

93-446-01

ד"ר יחיאל שבי

2

קיץ

חובה

זהויות לאומיות בקונפליקט

93-131-01

ד"ר אבי שריד

1

קיץ

בחירה

 

 

 

חץ מחזור י'  (שנה ב') - תשפ"ג

שם הקורס

קוד קורס

שם מרצה

 

סמסטר

 

תאוריות באישיות

93-253-01

ד"ר הדר קשת

2

שנתי

חובה

פסיכולוגיה פיזיולוגית

93-259-01

ד"ר רוני שוחט

2

שנתי

חובה

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-01

ד"ר גלית ברק דניאלי

2

ב

חובה

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

93-129-01

ד"ר שוש שור

2

שנתי

בחירה

יסודות השיווק

93-739-01

אירית קאופמן/יאיר אורבך

1

ב

חובה

יסודות הניהול

93-799-01

אירית קאופמן/יאיר אורבך

1

ב

חובה

מבוא לסטטיסטיקה הסקית ושימושי מחשב ב' (מתוקשב)

93-012-01

ד"ר זהורית דדון גולן

2

שנתי

חובה

שיטות מחקר

93-003-01

ד"ר אמיר זילבר

2

א

חובה

ניהול קשרי עובדים מורחב - (מתוקשב)

93-437-01

ד"ר מיכל סלצקי

2

שנתי

חובה

מסכת אבות בראיה היסטורית ועכשוית

04-030-38

ד"ר חגית עמרני

2

שנתי

יהדות

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית 03-099-38 ד"ר אלי גורפינקל 2 שנתי יהדות

החברה הישראלית

93-203-01

ד"ר קרן אבהר

2

שנתי

בחירה

קבלת החלטות

93-056-01

ד"ר מוטי אמר

1

ב

חובה

סמינריון בניהול

93-454-

ד"ר מיכל סלצקי

2

קיץ

חובה

 

 

ד"ר רינהולד יונתן

 

 

חובה

 

 

ד"ר אבי בר

 

 

חובה

התנהגות ארגונית א

93-005-01

ד"ר חן ריגר

1

קיץ

חובה

פסיכופתלוגיה

93-302-01

ד"ר ענת אשד

2

קיץ

חובה

מדרשי אגדה

02-371-55

ד"ר עמיחי כהן

2

קיץ

יהדות

חץ מחזורי'  (שנה ג') - תשפ"ד

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

 

סמסטר

איפיון

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

93-252-01

ד"ר אייל קלונובר

2

א

חובה

סמינריון עיוני (פסיכולוגיה)

??

פרופ' רחל שרעבי

2

א

חובה

 

 

ד"ר יפעת עוז

 

 

 

 

 

ד"ר אלה קורן

 

 

 

התנהגות ארגונית ב

93-006-01

ד"ר חן ריגר

1

א

חובה

אתיקה בניהול

93-222-01

ניר שנידרמן

1

א

חובה

מיומניות בניהול

93-220-01

אירית קאופמן

1

א

חובה

שלום ומלחמה במקרא

01-098-38

ד"ר צבי שמעון

2

קיץ

יהדות

 

 

סה"כ

60