הרשמה לתכנית ב.א רב-תחומי במדעי החברה (רום, ינשופים,יהלום,חכ"ם, חץ)