כיתות לימוד -בין התאריכים 17/01/19 עד 20/02/19

תכנית

יום

שעה

בניין/כיתה

סמסטר

מרצה

תכנית חץ ו'

שני

22:00-16:00

בניין 604 כיתה 11

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

בניין 604 כיתה 11

א

 

 

שני

16:00 -18:00

בניין 604 כיתה 11

א+ב

ד"ר גיתית לוי פז

 

שני

16:00-18:00

בניין 604 כיתה 103

א

ד"ר כרמית פוקס

תכנית חץ ז'

שני

22:00-16:00

בניין 402 חדר 63

חד"פ לתאריך 18.02.19

ב

 

תכנית יהלום ג'

שישי

14:00-07:30

בניין 604 חדר 101

חד"פ לתאריך 18.01.19

א

 

תכנית יהלוםד'

שני

22:00-16:00

בניין 1104 חדר 42

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

בניין 403 אולם מינץ (קומה 1-)

א+ב

 

תכנית יהלום ה'

שני

22:00-16:00

בניין 507 חדר 7

חד"פ לתאריך 18.02.19

ב

 

תכנית ינשופים ג'

רביעי

23:00-18:00

בניין 507 חדר 7

א

 

 

שישי

14:00-07:30

בניין 507 חדר 7

א+ב

 

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

בניין 507 חדר 7

א+ב

ד"ר רונן בראל

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

בניין 604 חדר 103

א+ב

ד"ר אבי לוי

 

סמינריון ניהול - שישי

09:00-07:30

בניין 604 חדר 104

א+ב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

סמינריון משא"ן - שישי

11:00-09:00

בניין 507 חדר 7

א+ב

ד"ר אבי טילמן

 

סמינריון משא"ן - שישי

11:00-09:00

בניין 604 חדר 103

א+ב

ד"ר דביר קווה

 

סמינריון משא"ן- שישי

11:00-09:00

בניין 604 חדר 104

א+ב

ד"ר אלה קורן

תכנית ינשופים ד'

רביעי

23:00-18:00

בניין 402 חדר 63

א+ב

 

 

שישי

14:00-07:30

בניין 402 חדר 63

ב