לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג - חץ מחזור י (שנה ב)

שני -קמפוס

 בנין 213 חדר 4

סמסטר א

שישי-בזום

 

 

 

שעה

מקצוע

 

שעה

מקצוע

24/10/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

28/10/22

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

31/10/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

4/11/22

07:30-09:00

סטטיסטיקה מפגש 1

 

17:45-19:15

ניהול קשרי עובדים-מפגש הכרות

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

7/11/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

11/11/22

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

14/11/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

18/11/22

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

21/11/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

25/11/22

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

28/11/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

2/12/22

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

5/12/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

9/12/22

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

12/12/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

16/12/22

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

19/12/22

16:00-17:30

 

23/12/22

07:30-09:00

 

חופשת חנוכה -אין לימודים

17:45-19:15

 

חופשת חנוכה -אין לימודים

09:10-10:40

 

 

19:30-21:00

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

26/12/22

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

30/12/22

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

2/1/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

6/1/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

9/1/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

13/1/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה מפגש 2

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

 

 

 

 

 

16/1/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

20/1/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר-אחרון

 

 

 

 

 

 

23/1/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

27/1/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

יום אחרון לסמס א

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

30/1/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

3/2/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

6/2/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

10/2/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

13/2/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

17/2/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

20/2/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

24/2/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

27/2/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

3/3/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

6/3/23

 

 

10/3/23

 

 

חופשת פורים-אין לימודים

16:30-18:00

 

 

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

18:15-19:45

 

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

13/3/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

17/3/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

20/3/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

24/3/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

27/3/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

31/3/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

3/4/23

16:30-18:00

 

7/4/23

07:30-09:00

 

חופשת פסח אין לימודים

18:15-19:45

 

חופשת פסח אין לימודים

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/4/23

16:00-18:00

 

14/4/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

חופשת פסח אין לימודים

18:15-19:45

 

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

20:00-21:30

 

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/4/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

21/4/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

24/4/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

28/4/23

07:30-09:00

פסיכופתלוגיה-אחרון

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית

 

09:10-10:40

מסכת אבות-אחרון

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר ופוליטיקה בישראל

 

 

 

 

 

 

1/5/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית

5/5/23

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:15

ניהול קשרי עובדים-מפגש מסכם

 

09:10-10:40

סטטיסטיקה מפגש 3

 

19:30-21:00

החברה הישראלית

 

10:50-12:20

יסודות הניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

8/5/23

16:00-17:30

פסיכולוגיה פיזיולוגית-אחרון

12/5/23

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:15

מבוא למנהל ציבורי ומדיניות ציבורית-אחרון

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:30-21:00

החברה הישראלית-אחרון

 

10:50-12:20

יסודות הניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

15/5/23

16:00-17:30

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

19/5/23

07:30-09:00

 

 

18:45-19:15

יסודות השיווק

יום ירושלים -אין לימודים

09:10-10:40

 

 

19:30-21:00

יסודות השיווק

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

22/5/23

16:00-17:30

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

26/5/23

07:30-09:00

 

 

17:45-19:15

יסודות השיווק

חג שבועות-אין לימודים

09:10-10:40

 

 

19:30-21:00

יסודות השיווק

 

10:50-12:20

 

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

 

 

29/5/23

16:00-17:30

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

2/6/23

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:15

יסודות השיווק

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:30-21:00

יסודות השיווק

 

10:50-12:20

יסודות הניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

5/6/23

16:00-17:30

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

9/6/23

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:15

יסודות השיווק

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:30-21:00

יסודות השיווק

 

10:50-12:20

יסודות הניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

12/6/23

16:00-17:30

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

16/6/23

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:15

יסודות השיווק

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:30-21:00

יסודות השיווק

 

10:50-12:20

יסודות הניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

19/6/23

16:00-17:30

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

23/6/23

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:15

יסודות השיווק

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

19:30-21:00

יסודות השיווק

 

10:50-12:20

יסודות הניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול

 

 

 

 

 

 

26/6/23

16:00-17:30

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית-אחרון

30/6/23

07:30-09:00

קבלת החלטות

 

17:45-19:15

יסודות השיווק

 

09:10-10:40

קבלת החלטות-אחרון

 

19:30-21:00

יסודות השיווק-אחרון

 

10:50-12:20

יסודות הניהול

 

 

 

 

12:30-14:00

יסודות הניהול-אחרון