רשימת קורסים לפי שנת לימוד - ינשופים מחזור ד

ינשופים מחזור ד' (שנה א') - תשע"ט

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

מבוא לכלכלה-מיקרו

93-400-03

פרופ' ארז סיניבר

1

א

חובה

מבוא לכלכלה-מיקרו- תרגיל

93-400-04

מר איתי דאבוש

0.5

א

חובה

התנהגות ארגונית א

93-005-03

ד"ר דביר קווה

1

א

חובה

מיומנויות בניהול

93-220-03

ד"ר אפרת קנולר

1

א'

בחירה

סטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

93-011-03

ד"ר זהורית דדון גולן

2

שנתי

חובה

ניהול משאבי אנוש

93-217-03

ד"ר גד רביד

2

א

חובה

ניהול שינויים בארגונים

93-232-03

ד"ר דוד שלום

2

א

בחירה

דיני ויחסי חסי עבודה

93-405-03

עו"ד איל ברגר

2

שנתי

חובה

מבוא לכלכלה מקרו

93-401-03

פרופ' ארז סיניבר

1

ב

חובה

מבוא לכלכלה מקרו-תרגיל

93-401-04

מר איתי דאבוש

0.5

ב

חובה

התנהגות ארגונית ב

93-006-03

ד"ר דביר קווה

1

ב

חובה

פסיכולוגיה חברתית

93-252-03

ד"ר אייל קלונובר

2

ב

חובה

אבחון וייעוץ ארגוני

93-440-03

ד"ר ארז יעקובי

1

ב

בחירה

אגדה

02-371-51

ד"ר עמיחי כהן

2

ב

יהדות

הכתובה

04-541-39

ד"ר חגית עמרני

2

ב

יהדות

המשאב האנושי בארגון

93-438-03

ד"ר חן ריגר

1

קיץ

בחירה

הדרכה ביבלוגרפית

93-004-03

ד"ר לורן דגן

1

קיץ

חובה

הנעת עובדים

93-204-03

ד"ר מתי רחמים

2

קיץ

חובה

סטטיסטיקה ושימושי מחשב ב

93-012-03

ד"ר זהורית דדון

2

קיץ

חובה

אסטרטגיה עסקית

93-719-03

ד"ר נתנאל דרורי

1.5

קיץ

חובה

הלכה,משפט ורפואה

03-607-55

ד"ר אלי גורפינקל

2

קיץ

יהדות

ינשופים מחזור ד' (שנה ב') - תש"ף

מקצוע

מס הקורס

שם המרצה

נק"ז

סמסטר

איפיון

יסודות המימון

93-797-03

ד"ר אריה נחמיאס

1.50

א

חובה

מערכות מידע ניהוליות

93-795-03

ד"ר שלום ברויאר

1.00

א

חובה

מערכות מידע ניהוליות-תרגיל

93-795-04

ד"ר שלום ברויאר

0.5

א

חובה

שיטות מחקר

93-003-03

ד"ר נתנאל דרורי

2.00

א

חובה

מבוא למינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

93-098-03

ד"ר שוש שור

2.00

שנתי

חובה

סמינריון -במשאבי אנוש

93-230-03

 ד"ר דביר קווה

2.00

שנתי

חובה

 

93-230-05

ד"ר אלה קורן

 

 

 

 

93-230-07

ד"ר אבי טילמן

 

 

 

סמינריון- בניהול

93-454-01

ד"ר בראל רונן

2.00

שנתי

חובה

 

93-454-03

ד"ר אבי יוספוף

 

 

 

 

93-454-05

ד"ר אבי לוי

 

 

 

היבטים כלכליים וסוציולוגים בתעסוקה,השכלה ומשפחה

93-234-03

ד"ר אבי טילמן

2.00

א

בחירה

חגי ישראל -תלמוד, הלכה ומנהג (מתוקשב)

02-099-55

ד"ר דב הרמן

2.00

שנתי

יהדות

יסודות הניהול-מורחב

93-480-03

ד"ר יאיר אורבך

1.50

ב

חובה

יסודות השיווק-מורחב

93-479-03

ד"ר יאיר אורבך

1.50

ב

חובה

ניהול ותכנון תקציב

93-485-03

ד"ר דוד שלום

1.00

ב

חובה

פסיכולוגיה ארגונית

93-255-03

ד"ר דביר קוה

1.00

ב

בחירה

מגדר אתניות ומעמד בארגונים

93-235-03

ד"ר גלית ברקת דניאלי

1.00

ב

בחירה

קבלת החלטות 93-056-03 ד"ר קובי דביר 1 קיץ חובה
פיתוח יזמות 93-736-03 ד"ר אליאב טאוב 1.5   חובה
בעלי חיים במקרא 01-010-38 ד"ר עמיחי נחשון 2 קיץ יהדות
ניהול קשרי עובדים מורחב (מתוקשב) 93-437-03 ד"ר מיכל סלצקי 2 קיץ בחירה
אסטרטגיות בניהול 93-433-03 ד"ר ארז יעקבי 2 קיץ בחירה